GRAWE

GRAWE osiguranje je prvo strano osiguravajuće društvo u BiH čiji je 100% vlasnik austrijsko osiguravajuće društvo GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (skr. GRAWE) iz Graca. GRAWE osiguranje je reosigurano preko matične kuće kod njemačkog reosiguranja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft iz Minhena. Matična kuća GRAWE garantuje sigurnost da će u svakom trenutku obaveze iz ugovora o osiguranju biti izvršene. Naš zadatak je da pružimo našim klijentima najviši nivo usluge. Pružamo usluge fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima i samostalno zaposlenima. Za nas dobri odnosi sa klijentima zavise od naše sposobnosti da pružimo stručne, profesionalne savjete i ubrzamo pružanje usluga. Naša organizaciona struktura je zasnovana na željama klijenata i zahtjevima poslovanja. Osigurava našu sposobnost da pružimo klijentu savjet i da se brinemo za njega. Dovođenjem novih uslova rada osiguranja na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve ukomponovano u naše pravne propise, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspješno nametnuti svojim načinom i kvalitetom rada!

Tarifa GRAWE Kids

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vodeći računa o najradosnijoj i istovremeno najranjivijoj populaciji naših klijenata – djeci, GRAWE osiguranje je kreiralo GRAWE :) KIDS - program štednog životnog osiguranja za djecu.

Štedno životno osiguranje u korist djeteta GRAWE :) KIDS je kreirno tako da Vam omogući da se već sada zajedno sa Vašim djetetom radosno osmijehnete budućnosti, jer će Vaše dijete uz  GRAWE :) KIDS biti finansijski osigurano u trenutku započinjanja samostalnog života. Punoljetstvo Vašeg djeteta nosi velike troškove: školovanja, samostalnog života, kupovine automobila i svih drugih snova koje Vi u tim godinama možda i niste mogli obezbjediti. Pomozite Vašoj djeci da žive svoje snove uz GRAWE :) KIDS.

GRAWE :) KIDS je namijenjeno za svu djecu od novorođenčadi do 14 godina života. Minimalno trajanje osiguranja je 6 godina, a maksimalno 25 godina. Istek osiguranja je u 19-oj ili 25-oj godini života Vašeg djeteta. Način plaćanja premije i njen iznos kreirani su u skladu sa Vašim mogućnostima i željama.

Kada Vaše dijete naraste i napuni od 19 – 25 godina (po dogovoru) Vašem osiguranom djetetu biće isplaćeno: cjelokupna suma životnog osiguranja i cjelokupna dobit.

GRAWE Vam pruža i dodatnu sigurnost. Da biste bili sigurni da će polisa do samog isteka osiguranja biti plaćena i da će Vaše dijete moći uživati u pogodnostima finansijske sigurnosti u svom punoljetstvu, čak i u slučaju da Vam se dese neke nepredviđene okolnosti, GRAWE Vam nudi mogućnost osiguranja plaćanja premije ugovaranjem dodatnih osiguranja:

Osiguranje za slučaj smrti sa jednom od osiguranih suma:
2.500,00 EUR
5.000,00 EUR
7.500,00 EUR
10.000,00 EUR
i/ili
Osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije u vrijeme radne nesposobnosti (AUZ).

 

Tarifa GRAWE Elite 20 Plus

Osiguranje života i zaštita kod nastupa određene teške bolesti za osiguranika i osiguranikovu djecu.

Život je lijep, ali je pun nepredviđenih događaja koji ga iznenada mogu napraviti teškim.

Budućnost ne možete predvidjeti, ali je možete olakšati osiguravajući se danas za bezbrižno sutra. Uz program osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS osiguravate Vaš život i istovremeno dobijate dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa 20 teških bolesti. GRAWE ELITE 20 PLUS objedinjava štednu komponentu sa istovremenom zaštitom i osiguranjem zdravlja osiguranika, gdje se osiguraniku u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti pruža finansijska sigurnost u razdoblju izlječenja.

GRAWE ELITE 20 PLUS – najkompletniji proizvod osiguranja života!

Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost

Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti

Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu

Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

Najveći nivo sigurnosti – Uz osiguranje života, dodatnu osiguravajuću zaštitu kod nastupa teških bolesti, u GRAWE ELITE 20 PLUS možete zaključiti i osiguranje smrti kao posljedice nesretnog slučaja (UTZ), osiguranje za slučaj radne nesposobnosti (AUZ), kao i dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajnu invalidnost (UI)

GRAWE ELITE 20 PLUS je najkompletniji proizvod osiguranja života zato što uz pokrića koja pokriva osiguranje života (doživljenje isteka trajanja osiguranja, smrt usljed bolesti i smrt kao posljedicu nesretnog slučaja) bez posebnog dodatnog osiguranja imate i dodatnu osiguravajuću zaštitu za teške bolesti.

Analizirajući najčešće teške bolesti koje se dešavaju našim sugrađanima, kreirali smo listu od 20 najčešćih i novčano najzahtjevnijih bolesti, te smo u programu osiguranja GRAWE ELITE 20 PLUS pored osiguranja života napravili i paket zaštite u slučaju nastupa sljedećih teških bolesti:

 • srčani infarkt

 • bypass-operacija koronarnih arterija

 • karcinom (maligni tumor)*

 • moždani udar, apopleksija

 • hronično (terminalno) oboljenje bubrega*

 • operacija na aorti

 • transplantacija organa*

 • zamjena srčanih zalistaka*

 • multipla skleroza

 • paraliza*

 • sljepilo*

 • dobroćudni tumor mozga*

 • koma*

 • hronično otkazivanje jetre (ciroza jetre)

 • terminalna hronično opstruktivna plućna bolest

 • gubitak udova*

 • teška traumatska povreda glave*

 • teške opekotine*

 • gubitak glasa i funkcije govora

 • gluhoća (gubitak sluha)*

Osiguravajuće pokriće za djecu!

Uz GRAWE ELITE 20 PLUS, pored osiguranja Vašeg života i zaštite u slučaju nastupa neke od 20 teških bolesti osiguravamo i Vašu djecu. GRAWE će isplatiti osiguranu sumu u slučaju da kod djeteta osigurane osobe nastupi jedna od teških bolesti, koje su označene zvjezdicom. Osiguravajuće pokriće za djecu osigurane osobe vrijedi za svu sopstvenu i usovjenu djecu, a također i za još nerođenu ili djecu koja još nisu usvojena, a koja su napunila 3, a nisu navršila 18 godina života. Svako dijete je osigurano četvrtinom osigurane sume odrasle osigurane osobe, i to do 7.500 EUR.

Ovaj program osiguranja je jedinstven, jer pored pokrića za doživljenje isteka ugovora, smrti usljed bolesti i smrti kao posljedice nesretnog slučaja imate pogodnosti dodatne osiguravajuće zaštite za navedene bolesti; a pored svega ovoga i Vaša djeca bivaju osigurana.


Ugovaraču osiguranja se naknađuje:

1. Kod doživljenja:

 • cjelokupna osigurana suma

 • cjelokupna dobit


2. Kod nastupa određene teške bolesti:

 • cjelokupna osigurana suma

 • dobit do tada ostvarena

Nasljednicima se naknađuje:

3. Kod prirodne smrti osigurane osobe:

 • cjelokupna osigurana suma

 • dobit do tada ostvarena

4. U slučaju smrti osigurane osobe usljed nezgode:

 • cjelokupna osigurana suma

 • cjelokupna suma za smrt usljed nezgode

 • dobit do tada ostvarena

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe.


Dodatno osiguranje od nezgode

Uz životno osiguranje možete zaključiti pojedinačno i porodično dodatno osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta (6 kombinacija):

 Naziv kombinacije

Osnovica za obračun invalidnosti (EUR)

Bolnička dnevnica (EUR) 

Godišnja premija (EUR) 

 UI 1

 9.100,00

 6,00

 25,00

 UI 2

 18.125,00

 12,00

 50,00

 UI 3

 27.200,00

 18,00

 75,00

 UI 4

 36.250,00

 24,00

 100,00

 UI 5

 22.000,00

 15,00

 62,00

 UI 6

 44.000,00

 30,00

 123,00

Pokriven je trajni invaliditet od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za obračun invaliditeta. Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine.

Kod porodičnog osiguranja osigurani su ugovarač osiguranja i bračni partner, odnosno životni saputnik sa 100% i djeca ugovarača osiguranja do navršene 15. godine života sa 50% koji žive u istoj kućnoj zajednici.

 

Tarifa PREMIUM

Sigurnost je osnova našeg života. Ukoliko želite sigurnost za sebe i svoju porodicu za slučaj doživljenja i smrti uz dodatno osiguranje smrti kao posljedice nesrećnog slučaja onda je program klasičnog osiguranja života GRAWE PREMIUM pravi izbor za Vas.

GRAWE PREMIUM je tarifa klasičnog osiguranja života za slučaj doživljenja i smrti uz dodatno osiguranje smrti kao posljedice nesretnog slučaja. GRAWE PREMIUM je najbolja kombinacija osiguranja života i štednje kapitala kao neizostavne cjeline za bezbrižnu budućnost.

Zašto izabrati GRAWE PREMIUM?

Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost

Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti

Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu

Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

Dodatna sigurnost – Osiguranje smrti kao posljedice nesrećnog slučaja

OBRAČUN NAKNADE

Ugovaraču osiguranja se naknađuje:

1. Kod doživljenja:

 • cjelokupna suma životnog osiguranja

 • cjelokupna dobit

Nasljednicima se naknađuje:

2. Kod prirodne smrti (usljed bolesti) odmah:

 • dio sume životnog osiguranja

 • dio dobiti do tada ostvaren

ili po isteku trajanja osiguranja:

 • cjelokupna suma životnog osiguranja

 • cjelokupna dobit

3. U slučaju smrti usljed nezgode

Varijanta A:

 • cjelokupna suma dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode

 • dio sume životnog osiguranja

 • dobit do tada ostvarena


Varijanta B:

odmah:

 • cjelokupna suma dodatnog osiguranja za smrt usljed nezgode

a po isteku osiguranja:

 • cjelokupna suma životnog osiguranja

 • cjelokupna dobit

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe, a daljnjeg plaćanja nema.

Dodatno osiguranje od nezgode

Uz životno osiguranje GRAWE PREMIUM možete zaključiti dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajnu invalidnost po jednoj od sljedećih kombinacija:

 Naziv kombinacije

Osnovica za obračun invalidnosti (EUR)

Bolnička dnevnica (EUR) 

Godišnja premija (EUR) 

 UI 1

 9.100,00

 6,00

 25,00

 UI 2

 18.125,00

 12,00

 50,00

 UI 3

 27.200,00

 18,00

 75,00

 UI 4

 36.250,00

 24,00

 100,00

 UI 5

 22.000,00

 15,00

 62,00

 UI 6

 44.000,00

 30,00

 123,00


Pokrivena je trajna invalidnost od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za izračun invalidnosti.

Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine.

 

Tarifa AKTIV

Štednja i sigurnost - polisa osiguranja života za slučaj doživljenja i smrti

Aktivna ste, bezbrižna i nezavisna osoba? Želite li nastaviti sa tako lijepim stilom života, kako bi i Vaša starost bila u znaku aktivnosti, bezbrižnosti i nezavisnosti? Želite li program osiguranja sa većim osiguranim sumama i dužim trajanjem osiguranja? Sve su ovo karakteristike programa osiguranja GRAWE AKTIV.

GRAWE je po Vašoj mjeri skrojio program životnog osiguranja GRAWE AKTIV sa posebnim akcentom na štednju. Naknadu po GRAWE AKTIV isplaćujemo po doživljenju, ali i u slučaju smrti.

GRAWE AKTIV pogodnosti:

Dugoročna štednja – postupno stvaranje kapitala za sigurniju budućnost

Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučajeve invalidnosti i smrti

Dobit – uz naše profesionalno ulaganje sredstva koja ulažete donose Vam zaradu

Mjesečna renta - po isteku trajanja osiguranja (doživljenja), isplaćuje Vam se osigurana suma uvećana za dobit, koju možete pretvoriti u mjesečnu rentu

OBRAČUN NAKNADE

Ugovarač osiguranja dobija:

1. Kod doživljenja:

 • cjelokupnu sumu životnog osiguranja

 • cjelokupnu dobit


Nasljednici dobijaju:

2. U slučaju smrti:

 • cjelokupna suma životnog osiguranja

 • dio dobiti do tada ostvaren

Premija osiguranja se plaća do kraja osiguravajuće godine u kojoj je nastupila smrt osigurane osobe, a daljeg plaćanja nema.

Dodatno osiguranje od nezgode

Uz životno osiguranje GRAWE AKTIV možete zaključiti dodatno osiguranje od nezgode koja za posljedicu ima trajnu invalidnost po jednoj od sljedećih kombinacija:

 Naziv kombinacije

Osnovica za obračun invalidnosti (EUR)

Bolnička dnevnica (EUR) 

Godišnja premija (EUR) 

 UI 1

 9.100,00

 6,00

 25,00

 UI 2

 18.125,00

 12,00

 50,00

 UI 3

 27.200,00

 18,00

 75,00

 UI 4

 36.250,00

 24,00

 100,00

 UI 5

 22.000,00

 15,00

 62,00

 UI 6

 44.000,00

 30,00

 123,00


Pokrivena je trajna invalidnost od 1% do 100%, a isplata slijedi u procentu od osnovice za izračun invalidnosti.

Isplata bolničkih dnevnica se može dobiti za maksimalno 365 dana u periodu od 2 godine.

 

Tarifa G11

Mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije.

Kod tarife životnog osiguranja G11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti ili smrti osiguranika usljed nezgode u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

 

Tarifa R1

Temporalno osiguranje za rizik smrti s jednakom sumom osiguranja svo vrijeme trajanja osiguranja i jednakom premijom svo vrijeme trajanja osiguranja.

Kod tarife životnog osiguranja R1 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik ne dobija nikakvu naknadu.

U slučaju prirodne smrti ili smrti osiguranika usljed nezgode u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu.