Mikrofin

Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka je osnovano od strane MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka, koje je i većinski akcionar.

Osiguranje nezgode:

 • osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja,
 • osiguranje članova domaćinstva,
 • osiguranje djece, učenika i studenata,
 • osiguranje gostiju, posjetilaca i turista sa osiguranjem odgovornosti,
 • osiguranje putnika u javnom prevozu.

Osiguranje vozila:

 •  osiguranje od autoodgovornosti
 •  puno kasko osiguranje
 •  djelimično kasko osiguranje
 •  automobilska asistencija

Osiguranje odgovornosti:

Osiguranje opšte odgovornosti je osiguranje odgovornost za štete pričinjene trećim licima usljed iznenadnog događaja, a koji nije proistekao iz obavljanja profesionalne djelatnosti. Ako se posebno ugovori, osiguranje se odnosi na odgovornost za „čisto finansijske štete" tj. štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja nekog lica, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari.Osiguranje se također može odnositi na odgovornost za štete, koje zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, ukoliko se tako ugovori.

Osiguranje profesionalne odgovornosti štiti osiguranika od zahtjeva trećih lica za štetu koju može uzrokovati tokom obavljanja svojih poslova. Ovo osiguranje je namjenjeno:

 •  advokatima
 •  revizorima
 •  sudskim vještacima
 •  ljekarima
 •  izvođačima građevinskih radova
 •  turističkim agencijama i sl.

Biznis paket za osiguranje preduzetničke djelatnosti:

Ugovaranjem paketa za osiguranje preduzetničke djelatnosti na Mikrofin osiguranje prenosite rizike koji mogu ugroziti vaše poslovanje. Paket za osiguranje preduzetničke djelatnosti je ponuda osiguranja imovine od više rizika, a zaštitu od rizika i iznos premije možete prilagoditi vlastitim potrebama kombinujući limite osiguranja i rizike od kojih se želite osigurati. Može se osigurati:

 •  građevinski objekti/lokaleiu vlasništvu ili pod zakupom,
 •  oprema,
 •  zalihe.
 • Osigurani rizici su:
 •  požar,
 •  udar groma,
 •  eksplozija
 •  oluja,
 •  grad,
 •  izliv vode,
 •  lom stakla,
 •  provalna krađa i razbojništvo.

Uz pomenuto, moguće je ugovoriti i:

 • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti,
 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva,
 • osiguranje loma stakla,
 • osiguranje mašina od loma,
 • osiguranje prekida rada,
 • osiguranje računarske opreme,
 • osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja,
 • osiguranje od odgovornosti.

Osiguranje imovine:

Kombinacijom različitih pokrića osiguranja imovine i osiguranja stvari možete sami osmisliti paket koji će najviše odgovarati vašim potrebama. Ovo su neka od pokrića koje vam nudimo:

 •  požar,
 •  eksplozija,
 •  pad letjelice,
 •  udar motornog vozila,
 •  oluja,
 •  grad,
 •  pritisak snježne mase,
 •  izliv vode iz instalacija,
 •  oborinske vode, poplava, bujica, klizanje tla,
 •  lom stakla,
 •  odgovornost prema trećim licima,
 •  provalna krađa i razbojništvo,
 •  razbojništvo izvan mjesta osiguranja,
 •  vandalizam,
 •  stvari posebne vrijednosti, gotovina, krzna, umjetnička dijela,
 •  troškovi zakupa stana,
 •  troškovi čišćenja i rušenja.

Putničko zdravstveno osiguranje:

 •  putničko zdravstveno osiguranje
 •  osiguranje otkaza putovanja,
 •  posebna ponuda za one koji često putuju.

Zdravstvena osiguranja:

Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu da zaključe pravna lica, a osiguranje se može ugovoriti:

 • od težih bolesti i posljedica bolesti,
 • za slučaj hirurške intervencije (operacije).

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem osigurava se viši standard zdravstvene zaštite koji između ostaloga pokriva troškove medicinski neophodnog vanbolničkog (ambulantnog i dnevnog bolničkog) liječenja zbog bolesti, nezgode ili poroda.

Osiguranje može da se ugovori:

 • za lica do navršenih 65 godina života,
 • kao individualno, grupno ili porodično (roditelji i deca do 18 godina),
 • osiguranik se može opredijeliti za jedan od programa osiguranja: osnovni, klasik i premium.

Mikrofin tabela pokrića