Atos

 Atos osiguranje a.d. Bijeljina je član GRAWE Grupe iz Austrije.

 

Osiguranje vozila:

 • osiguranje od automobilske odgovornosti,
 • kasko osiguranje,
 • potpuno kasko osiguranje,
 • djelimično kasko osiguranje.

Osiguranje imovine:

 • osiguranje informatičke opreme,
 • osiguranje imovine od požara i prirodnih sila,
 • osiguranje usjeva i plodova,
 • osiguranje stvari u domaćinstvu,
 • osiguranje objekata u izgradnji,
 • osiguranje objekata u montaži,
 • osiguranje stakla od loma,
 • osiguranje životinja,
 • kombinovano osiguranje stanova i stvari u njima,
 • osiguranje od opšte građanske odgovornosti,
 • osiguranje mašina od loma i drugih opasnosti,
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva,
 • osiguranje robe u prevozu,
 • osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u transportu.

Osiguranje lica:

 • osiguranje nezgode,
 • putničko zdravstveno osiguranje,
 • dopunsko zdravstveno osiguranje