Wiener

Wiener osiguranje a.d. Banja Luka je članica Vienna Insurance Group - VIG koja sa preko 50 kompanija u 25 zemalja i preko 25.000 zaposlenih predstavlja vodeću osiguravajuću grupaciju u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Osiguranje imovine fizičkih lica:

 • osiguranje stana ili kuće,
 • paket rizika,
 • mozaik tarifa,
 • ostala osiguranja imovine,
 • osiguranje od požara i nekih dr. opasnosti,
 • osiguranje od zemljotresa.

Osiguranje imovine pravnih lica:

 • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti,
 • osiguranje od prekida rada (fin. gubici),
 • osiguranje od zemljotresa,
 • osiguranje mašina od loma,
 • osiguranje od krađe i razbojništva,
 • osiguranje loma stakla,
 • osiguranje izgradnje i montaže,
 • osiguranje računarske opreme,
 • osiguranje pokretne tehnike,
 • msp – biznis paket.

Auto osiguranje:

 • osiguranje od autoodgovornosti,
 • kasko osiguranje,
 • pomoć na putu,
 • granično osiguranje.

Osiguranje od odgovornosti:

 • opšta odgovornost,
 • profesionalna odgovornost.

Putničko zdravstveno osiguranje

Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje transporta:

 • osiguranje robe u prevozu,
 • osiguranje od odgovornosti drumskog prevoznika / vozara.

Osiguranje nezgode:

 • osiguranje nezgode fizičkih lica,
 • osiguranje nezgode zaposlenih u pravnim licima.