Dunav

Vrste osiguranja koje Dunav osiguranje nudi:

 

Osiguranje imovine od opasnosti požara i ostalih mogućih opasnosti

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Osiguranje stakla od loma

Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i uređaja

Kombinovano osiguranje prenosnih uređaja, aparata i instrumenata

Osiguranje motornih vozila

Autokasko osiguranje vozila

Osiguranje auto nezgode

Životna osiguranja

  • individualno osiguranje života
  • zajedničko osiguranje života
  • dječije (stipednijsko) osiguranje
  • rentno osiguranje
  • riziko osiguranje života

Osiguranje poljoprivrede, usjeva i životinja

Osiguranje profesionalne odgovornosti ljekara

Putničko zdravstveno osiguranje