Srbija: Rast premije osiguranja od 10%

SrbijaUkupna premija u Srbiji na kraju trećeg tromjesečja 2016. godine iznosila je 66,7 mlrd dinara, odnosno 541 mil. evra, što predstavlja rast od 10,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.U strukturi premije, sudjelovanje neživotnih osiguranja iznosilo je 76,8%, dok je učešće životnih osiguranja iznosilo 23,2 posto, ističe se u izvještaju Narodne banke Srbije.

Rast udjela životnih osiguranja sa 21,5 posto u istom periodu prethodne godine posljedica je nominalnog rasta tih osiguranja od 18,9 posto.

Posmatrano prema vrstama osiguranja, struktura premije u trećem kvartalu 2016. godine je slična strukturi u istom periodu 2015. godine, uz bilježenje najvećeg udjela osiguranja od auto-odgovornosti u ukupnoj premiji od 34,1 posto. Zatim slijede životna osiguranja sa 23,2 posto, imovinska osiguranja s 19,2 posto i osiguranje motornih vozila - kasko sa 7,9 posto.

Premija neživotnih osiguranja bilježi rast od 7,6 posto u odnosu na isti period 2015. godine. Premija osiguranja od auto-odgovornosti je zabilježila rast od 4,8 posto, dok premija osiguranja od posljedica nezgode 5,4 posto. Premija osiguranja motornih vozila - kasko, nakon prekida trenda pada premije u trećem kvartalu 2015. godine, ostvaruje rast i u 2016. godini i to 11,9 posto.

Osiguranje od posljedica nezgode, koje obuhvaća, između ostalih i obavezna osiguranja kao što su osiguranje putnika u javnom saobraćaju i osiguranje zaposlenih od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, u trećem tromjesečju 2016. godine bilježi udio od 4,9 posto. Poređenjem udjela premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uočava se njegov rast s 2,1% na 2,7 posto, praćen nominalnim rastom ove premije od 44,7 posto. Pri tome skoro tri četvrtine tržišta pokrivaju dva društva za osiguranje, ističe NBS.