Srbija: Slabo poslovanje Dunav osiguranja nervira MMF

SrbijaPrilikom aktuelne posete Međunarodni monetarni fond (MMF) nastaviće da insistira da se „očiste" svi rizici po finansijski sistem koji dolaze iz preduzeća koja su u vlasništvu države. Na tapetu šeste revizije aranžmana iz predostrožnosti ponovo će biti „Srbijagas", ali i neka nova „lica" poput „Dunav osiguranja".

 

Naime, kako stoji u saopštenju MMF nakon četvrte i pete revizije aranžmana u septembru dogovoreno je da se u slučaju kompanije „Dunav osiguranje" sprovede nezavisno dijagnostičko ispitivanje koje bi trebalo da bude gotovo do kraja novembra ove godine. U pomenutom dokumentu još uvek se ne insistira na privatizaciji ove državne osiguravajuće kuće.

Fond će nesumnjivo interesovati i dokle se stiglo s konsolidacijom banke „Poštanska štedionica" jer je u avgustu dogovoreno da ubuduće ona bude usmerena isključivo na rad sa stanovništvom, preduzetnicima i malim preduzećima. Za MMF je bitno da se ojača uprava banke, kao i sektor upravljanja rizikom kako bi se smanjio udeo nenaplativih zajmova. Podsećanja radi ova banka je bila primorana da preuzme poslovanje sa stanovništvom, odnosno isplatu depozita Agrobanke, Privredne banke Beograd, Razvojne banke Beograd što je značajno umanjilo kapitalnu adekvatnost banke. Formalno, uslova za njenu privatizaciju nema možda i zato što ona usled loših bilansa i ne bi lako mogla da se proda.

Fond, inače, ocenjuje da je u celini napravljen napredak u slučaju finansijskih institucija u državnom vlasništvu. Plan za privatizaciju Komercijalne banke, koja je po veličini druga banka, formalno je dogovoren s tim da se ona privatizuje do kraja 2017. godine. Što se tiče manjih državnih banaka MMF očekuje da država odluku o njihovoj prodaji donese do kraja ove godine.

Inače, nakon objedinjene četvrte i pete revizije aranžmana predviđeno je i da do kraja oktobra „Srbijagas" pripremi mnogo detaljniji plan za restrukturiranje dugova na osnovu već izrađenog plana konsolidacije iz marta ove godine.

Ekonomista Ljubomir Madžar kaže da sva javna preduzeća koja su gubitaši nerviraju MMF i zato je njihova reakcija da se ta situacija menja iz korena jasna. Ta preduzeća su dodatno i partijski „potrošači", jer kod njih ni portir ne može biti bez partijske knjižice.

– Do sada su u aranžmanu s MMF-om učinjeni lakši rezovi, a ostali su nedirnuti tvrdi orasi. To su velika javna preduzeća, kao i ona u restrukturiranju kojih je bilo 17, pa 14, a ne zna se koliko ih još ima. Upravo ta preduzeća nemaju poslovnu budućnost, a država ih drži iz političkih i socijalnih razloga. Ona nastavljaju da prave gubitke čime se problemi samo uvećavaju i zato je s ekonomskog aspekta pritisak MMF-a zdrav – kaže Ljubomir Madžar dodajući da gubitaši treba da se odbiju od državnih jasala, jer ako se to ne učini ceh sadašnjeg oportunizma biće kasnije veći.

Njega ne čudi što MMF insistira na dijagnostičkom ispitivanju „Dunav osiguranja", jer ova osiguravajuća kuća sve lošije posluje i veliki je gubitaš. Što se tiče groblja propalih državnih banaka kako on naziva „Poštansku štedionicu" ostaje da se vidi koliko je loša njihova situacija nakon koncentracije tolikih gubitaka. Eventualnog kupca mogu da nađu samo ukoliko država preuzme njihove dugove.

– I „Srbijagas" je gubitaš koji godišnje proizvede minus od nekoliko stotina miliona evra što je posledica dugogodišnje prodaje ispod nabavne cene. U takvoj situaciji za menadžment prestaje svaka motivacija da ozbiljno upravlja preduzećem – kaže Madžar.

SEEbiz / Politika.rs