Austrija: Blagi rast premije u VIG

vigVienna Insurance Group u prvoj polovini 2016. ispunila je zacrtani plan. VIG je ostvario premiju u iznosu od 4,9 mlrd. EUR, što predstavlja blagi rast od 0,4% u poređenju s prošlom godinom.

Restriktivna osiguravajuća politika za proizvode s jednokratnom premijom na mnogim tržištima i dalje ima uticaj na ukupnu ostvarenu premiju. Ukoliko isključimo segment jednokratnih premija, ukupne premije bilježe rast od 4,5% u prvih šest mjeseci tekuće godine.

Dobit (prije poreza) iznosila je 201,3 mil. EUR.

„Objavili smo kako nam je cilj ostvariti dvostruko bolji rezultat od onoga koji je ostvaren prošle godine, dakle 400 miliona EUR, a naši polugodišnji rezultati pokazuju da smo na dobrom putu da ostvarimo taj cilj, iako se okruženje niskih kamatnih stopa nije promijenilo i nastavlja imati negativan uticaj na naše finansijske rezultate,“ izjavila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave društva Vienna Insurance Group.

Finansijski rezultat iznosi 449,5 mil. EUR (-13,2%).  Kombinovana kvota Grupe nakon reosiguranja (ne uključujući dobit od ulaganja) i dalje je znatno niža od 100% te u izvještajnom periodu iznosi 97,9%.

Ulaganja Grupe u prvoj polovini 2016. godine, uključujući novac i novčane ekvivalente, iznosila su 32,3 mlrd. EUR (2B).

Međunarodna rejting agencija za ocjenu kreditne sposobnosti Standard & Poor's u julu 2016. ponovo je potvrdila ocjenu Vienna Insurance Grupe s “A2B” sa stabilnim izgledima. Time VIG nastavlja biti društvo s najboljom ocjenom na ATX-u, vodećem indeksu Bečke berze.

“Standard & Poor’s baziralo je svoju “A2B” ocjenu ponajviše na našoj vodećoj tržišnoj poziciji i visokom nivou finansijske fleksibilnosti, što nam daje sigurnost tokom razdoblja neočekivanih tržišnih promjena. Standard & Poor’s vjeruje da ćemo moći zadržati naše tržišno vodstvo u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Zadovoljni smo jer su ti stabilni izgledi i potvrđeni,“ zaključuje  Elisabeth Stadler.

VIG-ov srednjoročni cilj o ostvarivanju tržišnog udjela od barem 10% na četiri tržišta nastavlja se prema planu. Osim u Poljskoj, gdje između ostalog, smanjenje premije jednokratnih proizvoda značajno umanjuje ukupni premijski obim, Mađarska (rast premije od 15.4%), Hrvatska (6.2%) i Srbija (12.1%) pokazuju stabilan rast.

“U Hrvatskoj je ostvaren značajan rast, posebno iz rasta životnih osiguranja, dovodeći nas sve bliže našem cilju od 10% tržišnog udjela. Nedavno smo potpisali kupoprodajni ugovor za AXA kompanije u Srbiji i uskoro ćemo preći zacrtani cilj, ostvarujući tržišni udio od oko 12%, nakon što akvizicija bude odobrena od strane nadležnih tijela,” izjavila je Elisabeth Stadler, potvrđujući nastavak strategije na tim tržištima.

Solventnost II omjer na razini VIG Grupe bio je 196% na kraju 2015. godine. Time VIG nastavlja biti među vodećim međunarodnim osiguravajućim grupama prema pokazateljima solventnosti.

SEEbiz