Njemačka: Allianz ostvario 2,4 milijarde evra operativne dobiti u drugom tromjesečju

AllianzAllianz Grupa ostvarila je solidan rezultat u prvoj polovini godine koji odražava teške tržišne uslove i pojačane napore uložene u povećanje efikasnog korištenja kapitala. Dobit je bila opterećena isplatama šteta zbog prirodnih katastrofa i manjim povratima od ulaganja zbog tržišnih turbulencija.

Grupa je uspješno provela prelazak na proizvode s efikasnijim korištenjem kapitala (capital-efficient products) u segmentu životnog osiguranja, što je uzrokovalo smanjenje ukupnih prihoda, ali zabilježen je porast profitabilnosti u novim poslovima. Segment upravljanja imovinom ostvario je rezultate u skladu s očekivanjima i zabilježio povećanje imovine trećih strana u poređenju s krajem 2015. godine. Očekivana prodaja južnokorejskog poslovanja grupe po završetku će rezultirati jačanjem kapitalne osnovice, ali ima značajan jednokratni uticaj na neto dobit kao što je navedeno.

„Allianz se transformira u organizaciju koja je bliža svojim klijentima, efikasno koristi kapital, ostvaruje veću profitabilnost i sve to čini u zahtjevnom okruženju. Drugo je tromjesečje obilježeno znatno višim isplatama šteta zbog jakih poplava i oluja u Evropi ovog proljeća. Rado smo pružili podršku svojim klijentima u tim teškim trenucima“, izjavio je Oliver Bäte, predsjednik Uprave Allianz SE.

„Dobar rast zarade u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja nije mogao u potpunosti neutralizovati pad u segmentu neživotnih osiguranja. U segmentu upravljanja imovinom operativna  dobit ostala je gotovo na nivou od prošle godine i smanjio se neto odliv u PIMCO-u, no još nismo postigli svoje ciljeve“, rekao je Oliver Bäte.

Grupa: solidna prva polovina godine

Operativna dobit za prvu polovinu 2016. godine smanjila se za 10,3 posto na 5,1 milijardu evra. Razlika je rezultat uglavnom većih isplata šteta zbog prirodnih katastrofa i usporedivo visokog nivoa dobiti godinu dana ranije zbog neto dobiti od prodaje segmenta ličnih osiguranja Fireman's Fund-a. Na neoperativni  rezultat uglavnom je uticala klasifikacija sjevernokorejskog poslovanja kao poslovanja za prodaju. Ukupni prihodi   u prvoj polovini godine smanjili su se za 4,7 posto na 64,8 milijardi evra. Ukupno, neto dobit pripisiva akcionarima smanjila se za 14,5 posto na 3,3 milijarde evra.

Ukupni prihodi u drugom tromjesečju 2016. pali su za 2,5 posto na 29,4  milijarde evra (u poređenju s 30,2 milijarde evra iz istog perioda prošle godine) zbog svih poslovnih segmenata, naročito segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja.

Operativna dobit smanjila se za 17,2 posto na 2,4 milijarde evra. Rast operativne dobiti u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja nije mogao u potpunosti nadoknaditi pad operativne dobiti u segmentu neživotnih osiguranja. U segmentu upravljanja imovinom, operativna je dobit stabilna u poređenju s drugim tromjesečjem 2015.

Na neoperativni  rezultat uticala je klasifikacija sjevernokorejskog poslovanja životnih i zdravstvenih osiguranja kao poslovanja za prodaju. Neto dobit pripisiva dioničarima smanjila se za 46,0 posto na 1,1 milijardu evra u drugom tromjesečju. Osnovna dobit na dionici  (EPS) iznosila je 2,40  evra (u poređenju s 4,44 evra iz istog perioda prošle godine). Grupa je ostvarila anualizovani povrat na uloženi kapital (RoE) od 12 posto za prvu polovinu godine (u poređenju s 12,5 posto 2015. godine). Anualizovane brojke ne predstavljaju predviđanja za godišnje iznose.

Kapitalizovanost prema Solventnosti II održala se na 186 posto na kraju drugog tromjesečja, isto kao i na kraju prvog tromjesečja, čime se pokazala otpornost grupe uprkos izrazito malim kamatnim stopama.

„U slučaju izostanka nepredviđenih događaja ili neočekivanih turbulencija na tržištima kapitala, potvrđujemo cilj ostvarivanja operativne dobiti od 10,5 milijardi evra plus/minus 500 miliona evra za cijelu godinu. I dalje smo izrazito kapitalizovani i naš profil rizičnosti kojim se pažljivo upravlja omogućuje nam da podnesemo tržišne šokove“, izjavio je Oliver Bäte.

Segment neživotnih osiguranja: prirodne katastrofe odrazile su se na operativnu dobit 

U prvih šest mjeseci 2016. bruto zaračunata premija  blago se smanjila na 28,9  milijardi evra (u poređenju s 29,2 milijarde evra ostvarene u istom periodu prošle godine). Kad se izuzmu uticaji valutnih tečajeva i konsolidacije, interni rast iznosio je 3,1 posto, i to uglavnom zahvaljujući rezultatima koje su zabilježili Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), Turska i Njemačka.

Operativna dobit  smanjila se za 16,2 posto na 2,5 milijardi evra u poređenju s prvom polovinom 2015. zbog slabijeg rezultata preuzimanja rizika i niže dobiti od ulaganja. Prošlogodišnji rezultat također proizlazi iz neto dobit od prodaje segmenta ličnih osiguranja Fireman's Fund-a. Kombinovana kvota smanjila se za 0,8 postotnih bodova na 94,9 posto.

Bruto zaračunata premija smanjila se za 2,0 posto na 11,6 milijardi evra u drugom tromjesečju 2016. zbog negativnih kretanja stranih valuta i zbog prodaje segmenta ličnih osiguranja Fireman's Fund-a prošle godine. Kad se izuzmu uticaji valutnih kurseva i konsolidacije, interni rast iznosio je 3,7 posto, uglavnom zahvaljujući rezultatima koje su zabilježile Turska i Argentina. Rastu su pridonijeli povećanje cijena od 0,7 posto i povećanje broja polica od 3,0 posto.

Operativna dobit smanjila se za 37,0 posto na 1,1 milijardu evra u drugom tromjesečju 2016. Na tehnički rezultat negativno je uticalo veliko povećanje (od)šteta za prirodne katastrofe kao i veliki gubici i gubici povezani s vremenskim uslovima u većim iznosima, što je djelimično neutralizovano povećanim run-offom. Uz to, operativna dobit u istom tromjesečju prethodne godine imala je koristi od neto dobitaka od prodaje segmenta ličnih osiguranja Fireman's Fund-a. Kombinovana kvota  iznosila je 96,4 posto(u poređenju s 93,5 posto iz istog perioda prošle godine).

„Interni  rast bio je veći u drugom tromjesečju što pokazuje snagu našeg poslovanja. Međutim, na operativnu  dobit negativno su uticale poplave i oluje u Evropi, požari u Kanadi, nevrijeme sa gradom u SAD-u te smanjena dobit od ulaganja“, izjavio je član Uprave za financije Allianza SE, Dieter Wemmer.

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: stabilna profitabilnost uprkos teškim tržišnim uslovima

U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna dobit za prvih šest mjeseci 2016. ostala je na 1,9 milijardi evra. Statutarne premije za prvu polovinu godine iznose 33,0 milijarde evra što predstavlja smanjenje od 7,2 posto. Margina novog posla za prvih šest mjeseci odražava ciljani pomak prema proizvodima koje odlikuje efikasnost kapitala i porasla je na 2,6 posto (u poređenju s 1,5 posto iz istog perioda prošle godine). Zbog toga se vrijednost novog posla (VNB)  povećala za 49,7 posto na 710 miliona evra u poređenju s prvom polovinom 2015.

Statutarne premije smanjile su se za 2,6 posto na 16,3 milijarde evra u drugom tromjesečju (u poređenju s 16,7 milijardi evra iz istog perioda prošle godine) zbog manjih tradicionalnih i jednokratnih premija koje su zabilježili proizvodi osiguranja povezani s investicijskim fondovima. To je djelimično nadoknađeno povećanom prodajom proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u i rastom poslovanja u Njemačkoj za proizvode koje odlikuje efikasnost kapitala. Kad se izuzmu uticaji valutnih kurseva i konsolidacije, statutarne premije smanjile su se za 1,3 posto.

Operativna dobit povećala se za 18,3 posto na 1,0 milijardu evra u poređenju s istim tromjesečjem prošle godine. To je uglavnom rezultat većih margina ulaganja kao rezultata pozitivnog uticaja derivata s fiksnim prinosom u Njemačkoj. Tom je razvoju također pridonijelo smatranje sjevernokorejskog rezultata neoperativnim u drugom tromjesečju 2016. nakon što je Sjeverna Koreja klasificovana kao poslovanje za prodaju. Kad se izuzme Sjeverna Koreja, rast operativne dobiti iznosio je 6,6 posto.

Vrijednost novog posla (VNB) povećala se za 62,2 posto na 341 milion evra u drugom tromjesečju. Zbog promjene strategije proizvoda, premije su se pomaknule prema proizvodima koje odlikuje efikasnost kapitala. Margina novog posla porasla je za 1,0 postotni bod na 2,6 posto.

„Segment životnog osiguranja prolazi osnovnu promijenu s rastom u prodaji proizvoda koje odlikuje efikasnost kapitala što je rezultiralo povećanom profitabilnošću u izrazito izazovnom okruženju kojim diktiraju kamatne stope“, rekao je Dieter Wemmer. „Prednosti ove nove kombinacije proizvoda predstavljaju našu sposobnost da se brzo prilagodimo okruženju kojim diktiraju niske kamatne stope.“

Segment upravljanja imovinom: povećani odnos troškova i prihoda

Operativna dobit u segmentu upravljanja imovinom smanjila se u prvoj polovici 2016. za 9,3 posto na 961 milion evra, prvenstveno zbog neto odliva, što je rezultiralo nižom prosječnom imovinom trećih strana pod upravljanjem. Međutim, niži operativni troškovi djelimično ublažavaju smanjenje.

Tromjesečna operativna dobit u segmentu upravljanja imovinom spustila se za 1,4 posto na 498  miliona evra (u poređenju s 505 miliona evra iz istog perioda prošle godine), ali  porasla je 8 posto u poređenju s prvim tromjesečjem ove godine. Operativni prihodi smanjili su se zbog niže prosječne imovine trećih strana i smanjenja marže za tu imovinu.

Odnos troškova i prihoda (CIR) poboljšao se sa 67,4 posto na 65,4 posto u poređenju s istim tromjesečjem prethodne godine zbog izrazitog smanjenja operativnih troškova.

Imovina trećih strana pod upravljanjem povećala se za 65 milijardi evra na 1,307 milijardi evra u drugom tromjesečju 2016. To je rezultat uticaja tržišta, konsolidacije i valutnih kurseva koji su djelimično neutralizovani neto odlivom. Posljednje je iznosilo 19 milijardi evra što predstavlja malo poboljšanje u odnosu na 23 milijarde evra u drugom tromjesečju 2015. Neto odliv trećih strana odvjao se uglavnom u PIMCO-u.

„Operativna dobit u segmentu upravljanja imovinom stabilizirala se u ovom tromjesečju, djelimično zbog uspješnog upravljanja troškovima“, izjavio je Dieter Wemmer.

osiguranje.hr