RS: Wiener osiguranje dokapitalizovano sa 2,9 miliona KM

Wiener osiguranjeOsiguravajuće društvo Wiener osiguranje Vienna Insurance Group Banja Luka dokapitalizovano je sa 2,933.700 KM. Društvo je putem emisije akcija povećalo osnovni kapital povećanjem broja akcija nominalne vrijednosti 100 KM za 29.337.

Nakon dokapitalizacije osnovni kapital društva iznosi 14.149.200 KM. Ukupan broj akcija povećan je sa 112.155 na 141.492 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.

Centralni registar je stavio zabranu prava raspolaganja akcijama iz emisije sve dok Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na Banjalučku berzu.

Vienna Insurance Group iz Beča 100-postotni je vlasnik Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka.

capital.ba