RS: Krajina osiguranje da traži od Aggarwala 10 miliona KM odštete

Krajina osiguranjeSindikat Krajina osiguranja Banjaluka zatražio je danas od vanrednog upravnika društva Miroslava Lazendića da podnese tužbu protiv akcionara Naveeena Aggarwala i Neete Gupte za nadoknadu štetu u iznosu od 10 miliona KM, saznaje portal capital.ba.

Radnici navode da su Aggarwal i Gupta svojim djelovanjem narušili ugled i doveli do gubitka dobiti Krajina osiguranju za minimalno 10 miliona KM.

U zahtjevu se navodi činjenica da su oni nezakonito ishodili presudu Okružnog privrednog suda u Trebinju, nezakonito dali otkaz radnicima, doveli do potpunog prekida rada Krajina osiguranja, što je sve za posljedicu imalo drastičan pad premije.

„S obzirom na nezakonito postupanje Upravnog odbora na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora u proteklom periodu  za Krajina osiguranje nastala je šteta u vidu izgubljene zarade i narušenog ugleda društva. U 2015. godini  zaključena su 31.015 ugovora o autoodgovornosti sa premijom od 9.145.661 KM, dok je od 01. januar do 27. jula 2016. godine  zaključeno samo 12.052 sa premijom od 3.501.006 KM“, navodi se u zahtjevu.

U julu mjesecu ove godine zaključena su 464 ugovora o osiguranju od autoodgovornosti vrijednosti 122.075 KM, ukupnog iznosa, što je pad od čak 88 odsto u odnosu na isti period 2015. godine kada je zaključeno 3.439 ugovora o sa premijom od 1.010.595 KM.

Sindikat navodi da je nakon konstituisanja novog Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora Naveen Aggarwal izvršio nezakonitu transakciju novčanih sredstava Krajina osiguranja na dvije novootvorene firme čiji je on vlasnik, ali je uprkos zabranama Agencije za osiguranje nastavio i dalje sa odlivom novčanih sredstava Krajina osiguranja na razne načine, prvenstveno zaključenjem nezakonitih ugovora o zakupu prostora u Čikagu.

Aggarwal je nezakonitim postupanjima prestao da izvršava obaveze prema oštećenim licima, dobavljačima i radnicima društva, što je dovelo do urušavanja poslovne mreže Krajina osiguranja na teritoriji RS, odnosno  odlivom radne snage u konkurentske kuće, što je dovelo do drastičnog pada premije.

Agencija za osiguranje je rješenjem zabranila  predsjedniku Upravnog odbora da raspolaže novčanim sredstvima Krajina osiguranja, da predstavlja Društvo u pravnom prometu, da samostalno vrši  imenovanja i razrješenja direktora Društva,  da zaključuje ugovore sa trećim licima, međutim,  isti je nastavio sa nezakonitom postupanjem i u prethodnom period zaključio niz štetnih ugovora za Krajina osiguranje.

capital.ba