RS: Inspekcija rada u Krajina osiguranju

Krajina osiguranjeInspekcija rada RS naložila je Krajina osiguranju da stavi van snage rješenja o otkazima za 31 radnika ovog osiguranja, jer ih je donio predsjednik Upravnog odbora i novi vlasnik Naveen Aggarwal, otkriva portal capital.ba.

Upravni odbor Krajina osiguranja je 1. juna ove godine donio nezakonitu odluku kojom je izmjenio Statut društva.

Tom odlukom precizirano je „da predsjednik UO donosi odluke o zapošljavanju i otpuštanju radnika u skladu sa važećim zakonima, da on odlučuje i o pravima i obavezama radnika kao i da donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o radu, platama i drugim pravima“.

Nekoliko dana nakon toga, 4. i 8. jula, Aggarwal je potpisao rješenja o otkazima ovim radnicima nakon čega su se oni žalili inspekciji.

„Nijedan član UO, uključujući i predsjednika nema status lica na značajnom položaju odnosno nema izvršna ovlašćenja, tako da je nesporno da je rješenja o otkazu ugovora o radu donijelo neovlašćeno lice“, piše u Rješenju inspekcije.

Inspekcija je novom vlasniku naložila i da svim radnicima koji su radili u aprilu i maju 2016. godine obračuna i isplati naknadu za topli obrok za ta dva mjeseca.

„Poslodavac je dužan postupiti po mjerama u roku od 15 odnosno u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Poslodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od isteka roka za postupanje po rješenju pismeno obavijesti inspektora da li su naređene mjere izvršene i da dostavi dokaze o izvršenju“, navodi se u zaključku i dodaje da eventualna žalba na ovo rješenje ne odlaže izvršenje.

Niz nezakonitosti koje je počinio većinski vlasnik Krajina osiguranja Naveen Aggarwal od momenta kada je početkom godine preuzeo ovo društvo utvrdila je i Agencija za osiguranje RS, o čemu je CAPITAL već pisao.

Takođe, ovom društvu su već neko vrijeme blokirani računi zbog straha da bi Aggarwal i drugi akcionar iz Indije Gupta Neete mogli da zatraže izvršenje kontroverzne presude Okružnog suda u Trebinju i podignu sa računa društva 5,8 miliona KM.

capital.ba