Srbija: Zatvorske kazne za pripadnike "saobraćajne mafije"

SrbijaApelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio 16 pripadnika grupe, poznate kao "saobraćajna mafija", na kazne od pet meseci do sedam i po godina zatvora. Oni su oštetili osiguravajuća društva naplatom izmišlјene štete na osnovu falsifikovane dokumentacije o saobraćajnim nesrećama koje se nisu dogodile, objavlјeno je na sajtu suda. Pravosnažna presuda izrečena im je 10 godina od pokretanja postupka 2006. godine, pošto im je presuda već jednom bila ukinuta.

Presudom Apelacionog suda odbijene su optužbe protiv četvoro okrivlјenih zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, dok je u odnosu na dvojicu okrivlјenih presuda preinačena a u odnosu na sve ostale potvrđena. Prvi na optužnici Slobodan Knežić pravosnažno je osuđen kao organizator grupe na jedinstvenu kaznu od sedam godina i šest meseci zatvora. Protiv drugooptuženog, suorganizatora Zorana Stanojevića, sudski postupak je razdvojen. Pravosnažnom presudom osuđenima je takođe naloženo da oštećenim osiguravajucim društvima vrate novac sa pripadajućim kamatama, a izrečene su im i mere zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti od šest meseci do tri godine.

Osuđeni su za krivična dela prevare, primanje i davanje mita, falsifikovanje službenih isprava. Apelacioni sud je preinačio prvostepenu presudu i, umesto na 15 meseci zatvora osudio Zorana Đorđevića zbog primanja mita na godinu dana kućnog zatvora. Sud je Branka Kostadinovića zbog falsifikovanja službene isprave osudio na devet meseci zatvora. Zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja odbijena je optužba prema Miloradu Babiću za prevaru, Aleksandru Atanaskoviću za davanje mita i prema Dobroslavu Laćarku za falsifikovanje službene isprave. Protiv Svetlane Glišić je krivični postupak ranije je obustavlјen takođe zbog zastarelosti. U preostalom nepreinačenom delu prvostepena presuda je potvrđena, navodi Apelacioni sud.

Sud je potvrdio kazne kojom je na tri godine zatvora osuđen Lazar Popjovanov, Darko Mrkić na dve godine i 11 meseci, Petar Tomašević na godinu i po, a Aresen Žuža na dve godine zatvora. Pera Mančić, Slobodan Đošović, Dušan Đurković i Saša Srećković su osuđeni na po 14 meseci zatvora, Živomir Smilјanić i Manojlo Trninić na po devet meseci i Dragan Joksimović na 15 meseci zatvora. Dušan Bokan, Goran Mandić i Branko Kostadinović osuđeni su na po 10 meseci zatvora. Optužnica u ovom slučaju podignuta je 11. decembra 2006. godine, a grupa je otkrivena zahvalјujući ubačenom policijskom agentu. Pripadnici grupe su osuđeni jer su tokom 2005. i 2006. godine angažovali policajce koji su za novac - od 500 do 1.000 evra, sačinjavali falsifikovane zapisnike o "uviđaju" saobraćajnih nezgoda koje se nisu dogodile, a zatim izmišlјenu štetu naplaćivali od osiguravajućih društava, oštetivši ih za više stotina hilјada evra.

Oštećeni su Dunav osiguranje, Delta osiguranje, Wiener Staedtische i druga osiguravajuća društva u Srbiji za više stotina hilјada evra.

Tanjug