Austrija: UNIQA Grupa ostvarila najbolji rezultat u istoriji

UNIQA osiguranjePrilikom predstavljanja preliminarnih godišnjih rezultata za 2015. godinu, predsjednik Uprave UNIQA Grupe Andreas Brandstetter pozitivno je ocijenio dosadašnji efekat "UNIQA 2.0" strategije rasta pokrenute u 2011. „U posljednjih pet godina, strogo smo slijedili i ostvarili zadane ambiciozne ciljeve za 2015. godinu", rekao je Brandstetter. UNIQA sada ima zdravu, snažnu kapitalnu bazu i visoku profitabilnost u osnovnoj djelatnosti na dva glavna tržišta - Austriji i Srednjoj i Istočnoj Evropi. Broj klijenata kontinuirano je rastao sa 7,5 miliona na više od 10 miliona.

Kao rezultat tog procesa promjene koji će se nastaviti sve do 2020. godine, UNIQA je postigla najbolji rezultat u svojoj istoriji. Zaračunata bruto premija porasla je s 4,3% na 6,325.1 miliona €, a ROE iznosi 16,2%.

Osim toga, poboljšana je kvota troškova Grupe (22,2% u 2014., 21,3% u 2015.) te kombinovana kvota (99,6% u 2014., 97,8% u 2015.) Zarada po akciji popela se na 1,07 € (2014:0,94 €). Povrat na kapital iznosio je 10,6% (2014: 9,9%).

Kvota solventnosti (Solvency I) bila je 301,7%. „S dobiti prije oporezivanja od 422,8 miliona €, postigli smo rast od 11,9 % u odnosu na 2014. i najveću dobit u istoriji firme", rekao je Brandstetter. Na osnovu tih rezultata, Uprava će predlažiti Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini isplatu dividende po akciji od 47 centi, što je 11,9% više u odnosu na dividendu za 2014. koja je iznosila 42 centa. Ukupno, to odgovara raspodjeli oko 43,7 % konsolidovane neto dobiti.

Na osnovu uspješnog i sistemski provođenog strateškog programa „UNIQA 2,0“  koji je pokrenut 2011. te nakon donošenja sveobuhvatnog inovacijskog i investicijskog programa od 500 miliona € u januaru 2016., UNIQA će strukturu Grupe prilagoditi strateškim ciljevima i izazovima budućnosti.

SEEbiz.eu