RS: Neto dobit Nešković osiguranja 7,1 miliona KM

Nešković osiguranjeOsiguravajuće društvo Nešković osiguranje Bijeljina završilo je poslovnu 2014. godinu sa neto dobiti od 7,1 miliona KM. Upravni odbor Nešković osiguranja predložio je Skupštini akcionara da se šest miliona KM dobiti podijeli akcionarima kroz dividentu, milion KM u povećanje osnovnog kapitala (dokapitalizacija), a ostatak od 100 hiljada KM da se rasporedi u zakonske rezerve.

Kada skupština akcionara na sjednici zakazanoj za 31. mart usvoji prijedlog, dividendu će dobili svi akcionari Nešković osiguranja koji taj status budu imali 21. aprila ove godine, ali u utvrđivanje zakonski obaveznog „dana presjeka stanja statusa akcionara“ u ovom slučaju ništa ne znači.

Dobit od 6.089.874 KM podijeliće samo dva akcionara Nešković osiguranja i to firma Nešković doo Bijeljina koja posjeduje 98,45% akcija i Dragan Nešković (1,55%).

Nešković osiguranje je i dalje na vrhu najprofitabilnijih osiguravajućih društava u Republici Srpskoj.

Poslovnu 2013. godinu završili su sa neto dobiti od 7,068 miliona KM, a 2012. godinu sa 5,2 miliona KM.

capital.ba