RS: Bojan Popović novi direktor Dunav osiguranja

BojanPopovicUpravni odbor Dunav osiguranja Banjaluka imenovao je Bojana Popovića za novog generalnog direktora ovog osiguravajućeg društva, prenosi portal CAPITAL.

 

Popović je imenovan na četiri godine, a na čelo Dunav osiguranja dolazi nakon što je dosadašnjem direktoru Stevi Aničiću kojem 8. aprila istekao mandat.

Popović je potvrdio da je 19. aprila preuzeo funkciju direktora i istakao da će prioriteti u radu društva u narednom periodu biti povećanje premije, tržišnog učešća te reorganizacija društva i prilagođavanje modernom načinu poslovanja.

„Planiramo da se više usmjerimo prema tržištu, da radimo poslove koji se do sada nisu radili, da što više edukujemo stanovništvo o značaju osiguranja. Takođe, planiramo da uvedemo nove proizvode i nove tehnike prodaje proizvoda kroz moderna sredstva prodaje putem online servisa“, kazao je on.

Popović je od 2006. godine zaposlen u Dunav osiguranju, a u zadnjih deset godina je obavljao različite rukovodeće funkcije u ovom društvu, od šefa sektora, direktora filijale Banjaluka, savjetnika generalnog direktora, do izvršnog direktora.

capital.ba