RS: MG Mind u potpunosti preuzima Bobar osiguranje

Mladen Milanović KajaAgencija za osiguranje Republike Srpske dala je kompaniji MG Mind iz Mrkonjić Grada status kvalifikovanog investitora Bobar osiguranja iz Bijeljine čime su stvorene zakonske pretpostavke da MG Mind preuzme potpunu kontrolu nad akcijama ovog osiguranja koje je, prethodno, kako je CAPITAL objavio, kupila preko drugih lica. Kompanija MG mind je krajem prošle za pola miliona maraka kupila emitovane akcije Bobar osiguranja i postala jedan od najvećih pojedičanih akcionara sa udjelom od oko devet odsto, a ostali dio emisije vlasnik Mladen Milanović je realizovao preko drugih pravnih i fizičkih investitora koji su preostali iznos akcija od 3,3 miliona KM kupili kroz ukupno šest paketa po pola miliona i jedan paket akcija u vrijednosti od 800.000 KM.

MG Mind je na taj način dobio mogućnost da indirektno kontroliše 76 odsto akcija Bobar osiguranja, ali zvanično i pravno on je bio samo jedan od manjinskih akcionara. Direktor Agencije za osiguranje RS Slaven Dujaković rekao je danas za CAPITAL da je Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, a na zahtjev kompanije MG Mind, odobrila neposredno sticanje kvalifikovanog udjela koji dostiže i prelazi 50 odsto učešća u glasačkim pravima i kapitalu Bobar osiguranja. „Odobrenje se odnosilo na sticanje udjela kupovinom običnih akcija na ime klase „A“ društva za osiguranje, a u postupku redovnog trgovanja na Banjalučkoj berzi. Akt kojim je odobreno neposredno sticanje pomenutog kvalifikovanog udjela, podnosiocu zahtjeva je proslijeđen 26. januara ove godine. S tim u vezi, Agencija ne daje status kvalifikovanom akcionaru, već odobrenje za sticanje u budućnosti. Da li će pravno ili fizičko lice, koje takvu saglasnost posjeduje, iskoristiti mogućnost, slobodu i pravo sticanja, ne zavisi od Agencije“, rekao je Dujaković. Milanović htio je da kupi kompletnu emisjiu akcija ovog osiguranja, ali mu tadašnja direktorica Agencije za osiguranje RS Božana Šljivar nije dala saglasnost za kvalifikovanog investitora koja je potrebna ukoliko neko kupuje više od 10 odsto udjela. S obzirom da se Milanoviću žurilo da što prije kupi emisiju akcija odlučio se da to kupi preko drugih lica.

capital.ba