Srbija: Dunav osiguranje isplatilo dividendu

Dunav osiguranjeDunav osiguranje je 6. jula 2018. godine isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2017. godinu. Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar dobila je 510,34 miliona dinara.

 

Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,13 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće u Srbiji.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 16. aprila 2018. godine bili upisani kao zakoniti vlasnici akcija Dunav osiguranja, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 30,5 miliona dinara.

novosti.rs