RS: Krajina osiguranje u dubokom minusu

Krajina osiguranjeOsiguravajuće društvo Krajina osiguranje iz Banjaluke nastavilo je da niže loše rezultate, a prvi ovogodišnji kvartal završilo je sa gubitkom od 752.000 maraka.

 

Poslovanje na početku 2018. je pogoršano s obzirom na to da je Krajina osiguranje u čitavoj prošloj godini imalo minus od 370.237 maraka. Gubitak u prvom kvartalu 2018. veći je za čak 526.024 KM u odnosu na isti period 2017. godine.

Poslovni prihodi Krajina osuguranja u prvom ovogodišnjem tromjesečju iznosili su 1,09 miliona maraka i pali su za oko pola miliona maraka u odnosu na isti period 2017. godine. Poslovni rashodi su istovremeno porasli sa 1,19 miliona na 1,85 miliona maraka.

Ova osiguravajuća kuća najviše novca je zaradila od svoje osnovne djelatnosti, odnosno od naplaćene premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnog osiguranja. Prihodi iz tih izvora iznosio je 772.049 i smanjen je u odnosu na godinu ranije kada su bili 813.208 maraka.

Na troškove sprovođenja osiguranja otišlo je 1,08 miliona, a godinu ranije za te namjene utrošeno znatno manje novca – 737.853 maraka. Druga najveća stavka na rashodovnoj strani su plate, naknade i ostali lični rashodi na koje su otišle 791.854 marke. Ovi troškovi su za više od 200.000 maraka veći u odnosu na prvi kvartal 2017. godine.

Obaveze Krajina osuguranja na kraju prvog kvartala iznosile su 6,85 miliona maraka i smanjene su za 1,28 miliona u odnosu na isti period 2017. godine, a zanimljivo je da se kompletan iznos odnosi na kratkoročne.

Vršilac dužnosti direktora Krajina osiguranja Mira Teodorović rekla je da će Skupština akcionara uskoro razmatrati finansijski izvještaj.

–Nadam se da ćemo početi da nižemo pozitivne rezultate. Tržište osiguranja je poprilično narušeno. Sva društva se bore sa problemima i oni se odražavaju na poslovanje i na troškove sprvođenja osiguranja koji su izuzetno visoki – kazala je Teodorovićeva.

Sunovrat Krajina osiguranja počeo je nakon što su krajem 2015. godine kroz dokapitalizaciju njegovi većinski vlasnici postali Amerikanci indijskog porijekla Naven Agarval i Gupta Nete. Novi vlasnici su u 2016. i početkom prošle godine štetnim i nezakonitim potezima odveli Krajina osiguranje u velike gubitke. Zbog toga je Skupština akcionara Krajina osiguranja u aprilu prošle godine smijenila članove Upravnog odbora zajedno sa predsjednikom Agarvalom i imenovala nove, koje je predložilo Ministarstvo finansija RS. Investiciono-razvojna banka RS kao najveći pojedinačni akcionar je na taj način preuzela upravljanje Krajina osiguranjem od Agarvala i Nete.

Revizori

Nezavisna revizorska kuća E-revizor je za finansijske izvještaje Krajina osiguranja za 2017. godinu dala mišljenje sa rezervom. Revizori se nisu mogli uvjeriti u vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme u poslovnim knjigama društva.

U izvještaju je navedeno da su plate u Krajina osiguranju lani isplaćivane sa zakašnjenjem i bez poreza i doprinosa, a da je društvo imalo znatno smanjen obim poslovne aktivnosti i da je stalnost poslovanja društva ugrožena.

capital.ba