Dow Jones: Allianz vodeći u industriji osiguranja

AllianzU svom 17. Izvještaju o održivosti Grupa Allianz predstavila je najznačajnije rezultate u području društveno odgovornoga poslovanja u 2017. godini. Firma je u svom sektoru zauzela vodeće mjesto prestižnog indeksa Dow Jones Sustainability Index (DJSI), kao jedno od najodrživijih osiguravajućih društava na svijetu.

Vrlo dobri rezultati u pogledu održivosti čine firmu atraktivnijom za ulagače, privlače zaposlenike koji očekuju sve veću društvenu angažovanost poslodavca te potiču rast tržišta održivih finansijskih proizvoda.

Uz ulaganja veća od 5,6 milijardi evra u obnovljivu energiju, Allianz je i dalje jedan od najvažnijih ulagača na ovom polju. Portfelj društva obuhvaća 81 vjetroelektranu te sedam solarnih elektrana u Evropi i SAD-u. Ulaganja u sertifikovane zelene građevine narasla su na više od 11 milijardi evra. Ključni trenutak 2017. godine Allianzova je odluka da razmatranje kriterija odnosa prema okolini, društvu i korporativnom upravljanju, povrh onih finansijskih, učini standardnom praksom pri donošenju svih ulagačkih odluka o premijama osiguranja. Takozvane ocjene po ESG-u primjenjuju se na svu imovinu kojom se trguje, a Allianzovi upravnici imovinom Allianz Global Investors i PIMCO također su značajno proširili svoje pristupe ESG-u.

Značajni rezultati ostvareni su i u osiguravajućem poslovanju. Uz ulaganje od 96,6 miliona dolara u mikroosiguranje BIMA-u, Allianz unaprjeđuje svoju strategiju pružanja pristupačnih usluga osiguranja novonastalim korisnicima. Uz to, Allianz je 2017. godine ponudio više od 165 proizvoda sa značajnom dodatnom ekološkom ili društvenom vrijednošću, uz ostvarivanje oko 1,2 milijarde evra prihoda.

Allianzove aktivnosti održivosti usmjerene su na izgradnju niskougljičnog, socijalno stabilnog društva. Ovime doprinosi Ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda koje međunarodne vlasti i civilni sektor široko prihvaćaju. „Klimatske promjene i privredna nestabilnost među najvećim su izazovima nadolazećih decenija", izjavio je Oliver Bate, direktor Allianz SE-a. „Naša je jasna ambicija da kao stručnjak za rizike i ulagač orijentisan na dugoročno razdoblje podržavamo prelaz na niskougljičnu privredu, a naši društveni projekti pomažu mladim ljudima širom svijeta koji se nalaze u nepovoljnim uslovima."

U prošloj godini Grupa je uložila i više od 150 miliona evra u edukaciju i razvoj zaposlenika. Podrška nadarenim ženama na vodećim položajima odražava se u udjelu od više od 37 posto ženskih rukovodilaca. Zadovoljstvo zaposlenika korporacijskom kulturom naraslo je na 72 od 100 mogućih bodova (Inclusive Meritocracy Index). Zaposlenici također dobro ocjenjuju svoju neposrednu radnu atmosferu, što se ogleda u poboljšanju faktora koji podržavaju zdravlje (Work Well Index) na 66 bodova u odnosu na prethodnu godinu.

Unutar svojih građanskih aktivnosti Allianz je uložio oko 20 miliona evra da podrži brojne projekte. Na primjer, na drugom Allianz World Runu prikupljeno je 500.000 evra za SOS dječja sela. Allianz je, takođe, proširio svoj program podrške budućim generacijama pružajući podršku razvojnim firmama koje inovativnim poslovnim idejama pomažu djeci u nepovoljnim uslovima. Sveukupno su Allianzovi zaposlenici širom svijeta uložili 80.000 sati volonterskog rada u dobrotvorne svrhe.

U Hrvatskoj je nagrađivani projekt Treneri velikog srca dobio podršku Allianzovog Social Inovation Funda u sklopu kojega je 50.000 evra uloženo u pokretanje Orijentacijsko-inovacijskog kampa namijenjenog poticanju djece s teškoćama u razvoju na bavljenje sportom. „Bavljenje sportom je pravo koje mora biti dostupno svima. Cilj nam je kroz kamp svakom djetetu omogućiti da odabere sportsku disciplinu koja odgovara njegovim potrebama i mogućnostima, a dugoročno i unaprijediti uslove za njihov razvoj kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života. U projekt su također uključeni Allianzovi zaposlenici sa svojom djecom jer nam je želja i njih potaknuti na društveni angažman", istakla je Vanja Bzik, rukovodilac korporativnih komunikacija i društveno odgovornog poslovanja iz Allianza Zagreb.

I unutar Allianzovih poslovnih operacija povećala se zaštita prirode. Emisije CO2 po zaposleniku spustile su se za 17 posto od 2010. godine, a rastuća potrošnja energije smanjila se za 29 posto. Već 40 posto svjetske potrošnje energije društva dolazi od obnovljivih izvora. Allianz je održivim poslovanjem potaknuo i svoje zaposlenike da se uključe – njih 78 posto ističe da su aktivni u zaštiti prirode i društveno angažovani.

SEEbiz