Baltik: Spajanje osiguranja

vigRegulator osiguranja u Litvi odobrio je spajanje dve podružnice Vienna Insurance Group (VIG) - InterRisk Vienna Insurance Group i BTA Baltic Insurance Company.

Tim spajanjem kompanije će koristiti zajednički brend BTA Baltic. Inače, obje  kompanije prisutne su u tri baltičke zemlje. Također, u baltičkoj regijii, VIG je prisutan s dvije dobro poznate kompanije Compensa za neživotno i Compensa Life za životno osiguranje. Pored toga, VIG je potpisao i ugovor o kupovini Seesam osiguranja krajem 2017. godine i čeka se odobrenje regulatorne agencije za tu transakciju.

svijetosiguranja