BiH: VIG dovršio akviziciju Merkura u BiH

vig

Kupoprodajni ugovor o potpunoj akviziciji Merkur osiguranja d.d. potpisan je 30. oktobra 2017. godine. Transakcija je zatvorena 8. februara 2018. godine, nakon odobrenja lokalnih vlasti.

Kao rezultat toga, Vienna Insurance Group (VIG) pomiče se s osme na treću poziciju na tržištu u Bosni i Hercegovini.

VIG je Merkur, koji se uglavnom bavi životnim osiguranjima, kupio od austrijskog Merkur International Holding AG. Kupovina će omogućiti VIG-u da proširi svoj asortiman proizvoda u Bosni i Hercegovini, koji je do sada uglavnom bio usmjeren na neživotna osiguranja. Predstavljen od dvije firme, VIG je sada na drugom mjestu u segmentu životnih osiguranja u zemlji, s tržišnim udjelom od preko 25 posto.

Ključni aspekt akvizicije Merkura bila je regionalna prisutnost firme u Federaciji Bosne i Hercegovine. U kombinaciji s grupnom firmom Wiener Osiguranje, osnovanom 2011. godine koja prvenstveno posluje u Republici Srpskoj, bečka osiguravajuća grupa značajno je proširila svoj opseg u Bosni i Hercegovini. U trećem tromjesečju 2017. godine, dvije firme ostvarile su kombinovani prihod od premija u iznosu oko 26 miliona evra.

svijetosiguranja