CG: GRAWE preuzima Atlas life

CG: GRAWE preuzima Atlas life

grawe logoOsiguravajuća kuća Atlas life iz Crne Gore, u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, uskoro će prestati da radi, a svoj portfolio prenijeće na GRAWE osiguranje.  To je zvanično potvrđeno "Vijestima" u Agenciji za nadzor osiguranja (ANO) i u toj osiguravajućoj kući.

ANO je, u skladu sa redovnim godišnjim planom kontrole, u 2015. godini uradila sveobuhvatnu kontrolu Atlas life. Nakon te kontrole izrekla je mjere nadzora za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, između ostalog i mjeru nadzora zbog kapitalne neadekvatnosti društva.

Agencija je, u cilju obezbjeđenja zaštite korisnika osiguranja, odnosno zaštite novca namijenjenog za isplatu obaveza prema osiguranicima po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju, izrekla i mjeru privremene zabrane raspolaganja imovinom koja služi za pokriće neto tehničkih rezervi. Ta mjera je i dalje na snazi.

"Dakle, novac koji služi za pokriće obaveza Atlas life iz ugovora o osiguranju je očuvan, nije založen, niti služi kao kolateral za obaveze drugih pravnih lica. Uz to, deponovan je i uložen u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala", objašnjeno je iz ANO.

Regulator je kazao da se trenutno sprovode aktivnosti na prenosu portfelja sa Atlas life na GRAWE osiguranje, shodno zahtjevu koji je podnijet u skladu sa članom 148 Zakona o osiguranju.

"Prenosom portfelja Atlas life na GRAWE osiguranje, kao jedno od vodećih kuća životnog osiguranja u Crnoj Gori, prava i obaveze osiguravača će preći na GRAWE osiguranje. O tome će ugovarači osiguranja biti blagovremeno obaviješteni, a prava ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja biće u punoj mjeri zaštićena", kazali su u ANO.

O zahtjevu Atlas life ANO treba da odluči u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva, a istovremeno treba da odluči i o dozvoli Atlas life za obavljanje poslova životnih osiguranja.

"Ulaganje sredstava kapitala ne podliježe zakonskim ograničenjima u pogledu propisanih oblika imovine i ista su predmet poslovne politike društva. Način i uslovi otpisa potraživanja vrše se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i uređeni su internim računovodstvenim politikama svakog društva za osiguranje", objasnili su iz agencije.

GRAWE osiguranje je početkom ove godine preuzelo Merkur osiguranje za 1,39 miliona evra.

GRAWE osiguranje je dozvolu za rad u Crnoj Gori dobilo 23. septembra 2004. godine. U vlasništvu je austrijskog osiguravajućeg društva Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Gašenjem Atlas life na crngorskom tržištu ostaće da posluje devet osiguravajućih kuća - GRAWE, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje, Lovćen životna osiguranja, UNIQA životno osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener Stadtische životno osiguranja i UNINQA neživotno osiguranje.

Crnogorske osiguravajuće kuće prošle godine su ostvarile dobit od 3,82 miliona evra, dok su u 2015. imale minus od 2,76 miliona evra.

To je pokazao posljednji Izvještaj ANO o stanju na tržištu osiguranja za 2016. godinu.

Od 11 društava za osiguranje koja su poslovala u Crnoj Gori u 2016. godini, osam je ostvarilo dobit od ukupno 4,52 miliona evra, dok su tri imala gubitak od ukupno 695,2 hiljada evra.

Iz Atlas life su kazali da je sa GRAWE osiguranjem u toku proces prenosa potrfolija Atlas Lifea.

"Taj postupak još uvijek nije okončan. Predmetni postupak prati Agencija za nadzor osiguranja. Prenosom portfolija, ukupne poslovne aktivnosti bi prešle na GRAWE osiguranje, tako da se Atlas Life povlači sa tržišta životnog osiguranja, nakon završene transakcije", kazali su iz te osiguravajuće kuće.

seebiz.eu