RS: AZORS organizuje seminar na temu sprečavanja pranja novca

azorsAgencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dana 18.12.2017. godine, organizuje seminar na temu: „Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“.

 

Program seminara pogledajte ovdje.