RS: AZORS saopštio nove smjernice za postupanje kod auto-osiguranja

Republika Srpska flagSmjernice za postupanje društava za osiguranje koja posluju na tržištu osiguranja Republike Srpske prilikom zaklјučivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila možete preuzeti na ovom linku.