Srbija: Dunav osiguranju neto dobit u pola godine potonula 94%

Dunav osiguranje

Najveća domaća osiguravajuća kompanija, Dunav osiguranje, objavila je konoslidovane finansijske izveštaje za prvih šest meseci koji obuhvataju poslovanje matične kompanije i njenih zavisnih preduzeća.

Dunav je u periodu januar-jun zabeležio bruto premiju od skoro 14 milijardi RSD (rast od 6,9%), dok je čist prihod od premije osiguranja i saosiguranja skočio 6,4% na 10,7 milijardi RSD. Međutim, neto rezultat je znatno podbacio usled većih rashoda po osnovu likvidiranih šteta neživotnih osiguranje, te većih troškova pribave (troškovi zarada i reklamiranja, pre svega).

Dunav je u prvih šest meseci zabeležio konsolidovani neto dobitak od 53,2 miliona RSD, što predstavlja pad od skoro 94% u odnosu na isti period prošle godine. Država je većinski vlasnik Dunav osiguranja čija je privatizacija u prošosti najavljivana više puta, ali za sada nije rešeno ni pitanje društvenog kapitala (51,9%) koje nije iskazano u akcijama.

SEEbiz / Wisebroker