FBiH: Kasni prodaja Sarajevo-osiguranja

Sarajevo osiguranjeVlada Federacije BiH donijela je odluku o načinu, odnosno o metodu privatizacije državnog kapitala u Sarajevo-osiguranju metodom neposredne pogodbe još 23. marta, ali od tada javni poziv za prodaju ove kompanije još nije objavljen.


Investicijska javnost pita se da li je prodaja ove kompanije još uvijek aktuelna ili je federalna vlast odustala od prodaje osiguravajućeg društva?
Odgovore na ovo pitanje pokušali smo dobiti od Agencije za privatizaciju BiH, koja je nadležna da objavi javni poziv, ali odgovor na naš pisani upit nismo dobili.
S ozbirom da je od Vladine odluke prošlo više od tri mjeseca, postavlja se pitanje da li su eventualni politički uticaji, prije svega mislimo na "naredbu" čelnika SBB-a Fahrudina Radončića direktoru APFBiH Ameru Bekriću da ne izvrši odluku Federalne vlade koja se odnosi na prodaju državnog kapitala u Sarajevo osiguranju, eventualno uticali da se prodaja odgodi ili da se obustavi? Ili su očigledna kriza vlasti i nesuglasje među koalicionim partnerima na federalnom nivou učinili da ovo pitanje bude gurnuto u stranu i sačeka neka druga vremena?
Kao što je poznato, otpori prodaji Sarajevo-osiguranja dolazili su i iz opozicije, ali je bilo lobiranja i iz samog društva da se državni kapital u kompaniji ne prodaje.
Prethodni pokušaji prodaje sarajevskog osiguravatelja nisu bili uspješni.
Prvo je Vlada FBiH dala na prodaju putem berze svoj 45,5-odstotni udio po cijeni od 12,99 KM po dionici, ali se ona pokazala previsokom. Potom je cijena spuštena na 10,39 KM, da bi se i ona pokazala neodgovarajućom za ponuđače.
Potom je Vlada pokušala prodaju prikupljanjem neobavezujućih ponuda.
Prema izjavama premijera FBiH Fadila Novalića koje je davao medijima, bile su dvije neobavezujuće ponude, ali je na kraju preostali od zagrijanih kupaca koji je nudio 15 miliona KM odustao.
Nakon toga Vlada je krajem marta donijela odluku o prodaji neposrednom pogodbom, koja još uvijek čeka na izvršenje.
SEEbiz