Austrja: VIG-ov prvi kvartal 2017. pokazuje uspješnost

vigSlijedom pozitivnih rezultata ostvarenih u poslovnoj 2016. godini, Vienna Insurance Group (VIG) izvještava o vrlo pozitivnim brojkama i u prvom tromjesečju 2017. "Svi naši ključni pokazatelji uspješnosti bilježe jasno poboljšanje u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine i u potpunosti su u skladu s našim planovima.

Dobri ekonomski izgledi za Austriju i tržišta Srednje i Istočne Evrope učvršćuju nas u uvjerenju da ćemo i u 2017. godini nastaviti smjerom uspjeha", izjavila je Elisabeth Stadler, predsjednica Uprave Vienna Insurance Groupe, sažimajući inicijalne pozitivne rezultate za ovu godinu.

Porast premije

Ukupna premija dostigla je iznos od oko 2,72 milijarde evra u prva tri mjeseca 2017. što je povećanje od +0,5% u odnosu na prvo tromjesečje 2016. godine. Životna osiguranja s jednokratnom premijom nastavila su negativan razvoj (-22,1%). Bez jednokratnih premija, porast premije iznosi +4,2% u odnosu na prošlu godinu. Zdravstveno osiguranje, jedan od segmenata rasta identificiran programom upravljanja "Agenda 2020", zabilježilo je najveći rast premije od +12,5% te ona sada iznosi 150,7 miliona evra. Kod osiguranja motornih vozila, osiguranje putničkog kaska zabilježilo je snažan rast premije od 10,7% (284,4 miliona evra), dok premija osiguranja od odgovornosti bilježi blago smanjenje za -0,6% (368,5 miliona evra). Ostala osiguranja imovine i osiguranje od nezgode zabilježili su snažan porast od + 6,8% (1,3 milijardi evra), dok je životno osiguranje s višekratnom premijom poraslo za 1,5% (666,6 miliona evra).

"Na većini tržišta svjesno nastavljamo slijediti restriktivnu osiguravajuću politiku kod klasičnih životnih osiguranja s jednokratnim uplatama. Takođe, u osiguranju od automobilske odgovornosti, gdje se u nekim zemljama suočavamo sa snažnom cjenovnom konkurencijom, stavili smo profitabilnost ispred rasta te smo u skladu s tim postrožili svoju politiku prihvata u osiguranje. Ostvarili smo vrlo zadovoljavajući rast u svim ostalim vrstama osiguranja i nastavili s našim stabilnim poslovanjem", objasnila je Elisabeth Stadler.

Vrlo pozitivan razvoj premije zabilježen je u susjednim državama Mađarskoj (+46,5%), Slovačkoj (+10%) i Češkoj Republici (+5,1%). U segmentu Ostatak CEE regije koji se sastoji od Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Srbije i Ukrajine premija je porasla za +12,4%, uz Srbiju i BiH kao najbrže rastuća tržišta. Segment Turska/Gruzija takođe bilježi dvocifren rast premije od +17,7%. Osim u Slovačkoj i Srbiji gdje je rast generisan životnim osiguranjem (životno osiguranje vezano uz fond polise s jednokratnom premijom), povećanja su uglavnom posljedica rasta osiguranja imovine i nezgode. Veliki postotak povećanja premije od +122,8% u baltičkim državama rezultat je prve konsolidacije društva BTA Baltic, koja je provedena prethodne godine.

Smanjenje premije u Austriji (-4,2%) posljedica je kontinuiranog pada jednokratne premije. Regulacioni limit kojeg je vlada stavila na premije osiguranja od automobilske odgovornosti u Rumuniji, negativno je uticao na ukupni razvoj premije (-7,5%).

Kombinovana kvota značajno poboljšana

Kombinovana kvota značajno se poboljšala u posmatranom periodu za gotovo jedan postotni bod na 96,9%, u poređenju sa 97,8% iz 2016. Iako je kvota šteta ostala gotovo ista u odnosu na isti period prošle godine, kvota troškova je vidljivo smanjena, čime je kombinovana kvota poboljšana u mnogim našim zemljama, posebno u Austriji.

Dobit (prije oporezivanja) +22,4% veća

Dobit (prije oporezivanja) iznosila je oko 110 miliona evra, što predstavlja povećanje od +22,4% u odnosu na prvo tromjesečje 2016. Najveći doprinos dobiti grupe dala su društva iz Republike Češke (38%), potom slijede Austrija (35%) i Slovačka (10%).

VIG je u prvom tromjesečju 2017. godine ostvario finansijski rezultat od 247,7 miliona evra. Ovaj porast od +10,6% u odnosu na prošlu godinu prvenstveno je posljedica većih tekućih prihoda usljed potpune konsolidacije neprofitnih stambenih štedionica.

Odnos Solventnosti II na nivou VIG grupe koja kotira na berzi porasla je na oko 206% u prvom tromjesečju 2017. godine. Ulaganja grupe, uključujući novac i novčane ekvivalente, iznosila su 36,2 milijardi evra na dan 31. marta ove godine.

Implementacija "Agende 2020"

U prvom kvartalu 2017. godine poduzete su konkretne mjere u pogledu optimalizacije poslovnog modela pod "Agendom 2020". Implementacija modela za smanjenje prevara u osiguranju dovršena je u Poljskoj za sve proizvode osiguranja motornih vozila, a pokrenuta je u segmentu imovine i nezgode. U Rumuniji je u toku implementacija modela u segmentu osiguranja motornih vozila, dok je u Bugarskoj u toku pilot-faza. Prvi projekti u saradnji s Laboratorijem za inovacije u osiguranju (Insurance Innovation Lab Leipzig) započeli su u sklopu VIG inicijative za digitalizacijom. Ovi projekti uključuju konkretan razvoj proizvoda, kao i digitalizaciju modela poslovanja.

Svijetosiguranja.hr