EU regulacija mora biti "digital-friendly"

Insurance Europe

Govoreći na 9. Međunarodnoj konferenciji u organizaciji Insurance Europe, predsjednik te organizacije - Sergio Balbinot, izjavio je da potrebe klijenata koje se stalno razvijaju znače da će i pravila koja regulišu osiguranja morati dozvoliti pružanje inovativnih proizvoda kojima će zadovoljiti te potrebe potrošača.

Međutim, osiguranja su zabrinuti da nova pravila za zaštitu potrošača kao što su PRIIPS i IDD regulacija ne odražavaju te potrebe. Razlog tome je što će tražiti od strane osiguranja pružanje velike količine informacija potrošačima, ponekad i duplih, u papirnatom formatu.

Balbinot je komentarisao: "Ljudi pojačano kupuju proizvode online i na mobilnim uređajima. Međutim PRIIPS regulacija i IDD znače da će potrošači morati naći smisao u 161 stavki informativnog sadržaja na papiru. Reflektuje li to potrebe nekoga ko kupuje osiguranje na mobilnom telefonu? Mislim da ne."

Na temu tzv. "insurtecha", Balbinot je istakao da i tradicionalna i start up osiguranja povremeno rade zajedno kako bi iskoristili nova tehnološka dostignuća u korist svojih klijenata. Iako ove inovacije donose uzbudljive mogućnosti, potrošači moraju biti sigurni da uživaju istu zaštitu od strane EU pravila zaštite potrošača, bez obzira kupuju li proizvode od tradicionalnog osiguranja ili od start up-a, ističe Balbinot.

osiguranje.hr