HR: Novi unit-linked proizvod - GRAWE INVEST 4U

GRAWE logo 2GRAWE, koji je još 2004. prvi na hrvatskom tržištu ponudio kombinaciju osiguranja života i ulaganja u investicijske fondove, kreirao je novi osiguravajući i investicijski proizvod GRAWE INVEST 4U.

GRAWE INVEST 4U je inovativan i na hrvatskom tržištu jedinstven finansijski proizvod. Ugovaratelju osiguranja pruža besplatnu, provjerenu strategiju ulaganja razvijenu od strane vrhunskih fond menadžera austrijskog društva za upravljanje investicijskim fondovima Security KAG.

"Proizvod je namijenjen osobama koje žele ulagati na tržište kapitala kako bi u trenutnoj situaciji niskih kamata i oporezivanja kamata ostvarenih štednjom u bankama, imali mogućnost ostvarenja većih prinosa", izjavio je Igor Pureta, predsjednik Uprave GRAWE Hrvatska, predstavljajući novi proizvod. "Namijenjen je osobama koje nemaju iskustva u trgovanju vrijednosnim papirima na svjetskim berzama ili žele profesionalcima prepustiti brigu za svoj novac".

Strategija koju je razvio Security KAG, dobitnik nekoliko austrijskih i evropskih priznanja za upravljanje kapitalnim ulaganjima, pruža optimalan odnos prinosa i rizika ulaganja. Rezultat je analize istorijskih kretanja fondova te matematičkih modela i simulacija budućih kretanja cijena akcija. U nju su uključeni i zaštitni mehanizmi, koji u slučaju nepovoljnijih kretanja minimaliziraju moguće gubitke. Prateći događanja na tržištu, fond menadžeri pravodobno odlučuju o promjeni omjera uloženih sredstava između dinamičnog, uravnoteženog i konzervativnog fonda, čime se smanjuje rizik za osiguranike.

Moguće je ulagati već od 21 evra mjesečno, a upravo je mjesečno ulaganje najbolje za ulagača jer se minimizira uticaj promjene cijena akcija u fondovima.

Važno je naglasiti kako ova vrsta polise nije zamjena za klasično životno osiguranje. Primarna svrha klasične polise je zaštita i sigurnost za članove porodice i kod nje osiguravač preuzima na sebe pokriće rizika. GRAWE INVEST 4U je namijenjen onima koji očekuju veće prinose, a istovremeno su spremni preuzeti na sebe rizik ulaganja.   

"Na nama je odgovornost da potencijalne ugovarače upozorimo kako je ulaganje u dionice i fondove uvijek rizik kojeg moraju biti svjesni prilikom ugovaranja investicijskog proizvoda", izjavio je Pureta. "Međutim, prošlost i statistike pokazuju da se discipliniranim ulaganjem na duži rok postižu izvrsni rezultati", zaključio je Pureta.

svijetosiguranja.hr