Srbija: Tržište osiguranja nikad pouzdanije

SrbijaTržište osiguranja u Srbiji je dobro kapitalizovano, sa izgrađenim kvalitetnim mehanizmima upravljanja rizicima, likvidno je, solventno i profitabilno.

Kako je saopšteno iz Narodne banke Srbije, u 2016. okončan je obiman i kompleksan posao usklađivanja poslovanja svih tržišnih učesnika sa Zakonom o osiguranju donetim krajem 2014. godine, kao i podzakonskim aktima tog zakona donetim u prvoj polovini 2015. godine.

"Može se oceniti da je željeni rezultat stvaranja modernizovanog, stabilnog i potrebama građana naklonjenijeg tržišta osiguranja, u potpunosti ostvaren", ocenjuje NBS.

Postupak usklađivanja sa novim regulatornim okvirom zahtevao je od društava za osiguranje i reosiguranje temeljne reforme interne organizacije, načina rada, odnosa prema klijentima, ali i zadovoljavanje čitavog niza kvantitativnih kriterijuma u finansijskom poslovanju.

Iz NBS ističu da su razvili nove mehanizme nadzora osiguranja, koji su orijentisani na odnos sa klijentima u najširem smislu reči, pri čemu ukazuju na pravo predugovornog informisanja, utvrđenog novim propisima, koje omogućava svakom potencijalnom klijentu da pre zaključenja ugovora o osiguranju sagleda sve elemente od značaja za donošenje odluke.

"Društveno odgovorna supervizija osiguranja kakvu smo izgradili, sve svoje aktivnosti prožima jednim osnovnim ciljem - da njeni rezultati budu vidljivi u različitim aspektima svakodnevnog života ljudi. Takvi rezultati su ostvareni najpre na polju dobrovoljnosti i svrsishodnosti osiguranja, koju smo postigli eliminisanjem pojava kao što su naplata osiguranja uz autobuske karte ili prinudno dodavanje stavke osiguranja na račune komunalnih usluga", navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije poručuje da će nastaviti da vodi nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja ovako definisanim pravcem i u budućem periodu.

Tanjug