Insurance Europe objavio publikaciju o važnosti štednje za penziju

EU flag 2U svojoj najnovijoj publikaciji "A Blueprint for Pensions" Insurance Europe, krovno evropsko udruženje osiguravajućih i reosiguravajućih društava, iznosi političke prijedloge naglašavajući važnost dovoljne, dobre i mudre štednje za penziju.

 

Preporukama Insurance Europea u publikaciji želi se naglasiti kako osiguravajući sektor može biti podrška u naporima evropskih vlada usmjerenima prema osiguranju adekvatnih penzija evropskih građana.

Navodi se kako je Evropa pred izazovom bez presedana, jer manje je zaposlenih u odnosu na porasli broj penzionera, što za državni penzijski sistem predstavlja sve jače opterećenje. Kreatori politika moraju stvoriti održiv penzijski sistem, potaknuti građane na pojačanu štednju i ukloniti regulatorne prepreke štetne za dugoročna ulaganja.

"Prije dvadesetak godina rasprave o demografiji učinile su se futuristički i teoretski, sada međutim mnoge vlade evropskih zemalja nailaze na ozbiljan problem u pokušaju uspostavljanja pomoći za penzionisanu populaciju. Ako pogledate narednih dvadeset godina, ovi će izazovi porasti do te mjere da vlade neće moći osigurati odgovarajući penzijski prihod za građane. Situacija je teška, ali jedna stvar je jasna: kako bismo izbjegli prenošenje problema na nadolazeće generacije, moramo odmah djelovati", kaže Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europea.

Insurance Europe Blueprint trebao bi pridonijeti i opštem razumijevanju uloge osiguranja u ostvarenju odgovarajuće penzijske pomoći. Osiguravajuća industrija nastaviće podupirati nastojanja na evropskom i nacionalnom nivou kako bi se osiguralo da evropski građani mogu uživati u adekvatnom prihodu u mirovini. Društva za osiguranje u Evropskoj uniji ključan su sudionik penzijskog sistema, bilo kroz pružanje dobrovoljne ili strukovne penzijske štednje.

Hrvatski ured za osiguranje, udruženje društava za osiguranje te ujedno i član Insurance Europea, također ističe kako su upravo društva za osiguranje važni davaoci štednje za penziju u Republici Hrvatskoj, kroz različite oblike životnog osiguranja te upravljanje i vođenje penzijskih fondova. Kroz rentno osiguranje pružaju važan oblik isplate kapitalizovanih penzija te su i jedan od ključnih davalaca usluge zdravstvenog osiguranja i pomoći za starija lica. U svim zemljama Evropske unije osiguranja su prepoznata kao partnerske institucije u penzijskom sistemu.

"Pod uticajem starenja stanovništva i ograničenih budžetskih sredstava naglašena je važnost kapitalizovane štednje za penziju i isplate ušteđenih sredstava. Društva za osiguranje i proizvodi osiguranja imaju visok nivo sigurnosti jer društvo garantuje svojim kapitalom i rezervama za ispunjenje ugovornih obveza. Prosječan stanovnik razvijenih zemalja ulaže nešto manje od jedne trećine svoje financijske imovine u društva za osiguranje i penzijske fondove kao oblik dobrovoljne štednje za penziju. Ukoliko se ovom djelu doda i dio ulaganja u bankovne depozite, investicijske fondove i vrijednosne papire koji su uloženi u svrhu štednje za penziju, može se zaključiti da je štednja za penziju najvažniji oblik financijske imovine stanovništva u razvijenim zemljama", kaže Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Prema podacima o kretanju na tržištu osiguranja za 2015. godinu, ukupna premija po stanovniku za životna osiguranja iznosila je 692 HRK, što je znatno ispod nivoa zemalja Evropske unije. Međutim, kako su se krajem 2015. osjetili pozitivni pomaci u makroekonomskim pokazateljima, prisutan je optimizam za rast i razvoj životnih osiguranja u narednim godinama, kako kroz postojeće tako i kroz razvoj novih proizvoda životnih osiguranja te prepoznavanje društava za osiguranje kao jednih od nosilaca dobrovoljne štednje za penziju i isplate kapitalizovanih penzija u Republici Hrvatskoj.

svijetosiguranja.hr