Wiener osiguranje VIG obilježava drugu godinu pod novim imenom

Wiener osiguranjeWiener osiguranje, u vlasništvu najveće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi Vienna Insurance Group, slavi drugu godišnjicu uspješnog poslovanja u BiH pod novim imenom.

Wiener osiguranje spada među 10 vodećih osiguravajućih društava na tržištu BiH, sa tržišnim udjelom od oko 6% i sa razvijenom mrežom poslovnica u svim većim gradovima BiH. U ponudi ima veliki broj proizvoda osiguranja, koji su kreirani u skladu sa međunarodnim standardima u osiguranju te za tržište osiguranja BiH ima veoma ambiciozne planove prodaje i unapređenja tržišta u cjelini kako bi domaći klijenti mogli da dobiju najbolju osiguravajuću zaštitu. U skladu sa strategijom Vienna Insurance Group, Wiener osiguranje je fokusirano na proizvode životnih i osiguranja imovine u sklopu kojih nudi najbolja rješenja na tržištu i pokriće od velikog broja rizika. Naši životi, imovina i poslovanje su svakodnevno izloženi velikom broju rizika, koji nam mogu nanijeti veliku štetu i ugroziti živote i egzistenciju. Sve je veći broj ljudi koji razmišljaju o tome i koji zaključuju ovakve vrste polisa osiguranja, a u prilog tome govore podaci o rastu premije Wiener osiguranja u ovim vrstama osiguranja – povećanje premije u životnim osiguranjima od čak 80% i povećanje premije u osiguranju imovine od požara od 25% u odnosu na 2015. godinu.

Kada je isplata šteta u pitanju, Wiener osiguranje je apsolutni lider u isplati šteta na našem tržištu već nekoliko godina zaredom. Tokom 2014, 2015. i 2016.  godine isplaćeno je šteta u ukupnom iznosu od 81.164.165 KM, uz posebnu napomenu da se veliki dio isplaćenog iznosa odnosi na štete koje su klijentima Wiener osiguranja nastale usljed poplava iz 2014. godine.

Vienna Insurance Group (VIG), čiji je Wiener osiguranje ponosni član, posluje već 190 godina, u svom sastavu ima 50 osiguravajućih društava u 25 zemalja i sjedište u Beču te zapošljava oko 23.000 ljudi. Tokom 2016. godine ostvarila je oko 9 milijardi EUR premije i nastavlja sa daljnim rastom. Wiener osiguranje kao član ovako velike grupacije ima pristup najsavremenijim rješenjima i znanju iz oblasti osiguranja, a koji su pretočeni u proizvode osiguranja koje nudi svojim klijentima na domaćem tržištu. Stalni zadatak Wiener osiguranja na tržištu BiH je pružanje najbolje usluge putem ponude raznovrsnih i najkvalitetnijih proizvoda, brza obrada i isplata šteta, te društveno odgovorni rad i doprinos podizanju kvaliteta života u našem društvu u cjelini.

capital.ba