RS: Građani naplatili 54 miliona odštete

Republika Srpska flagOsiguravajuća društva isplatila su stanovnicima Republike Srpske za 11 mjeseci 2016. godine 54,5 miliona maraka odštete i bilježe njen rast. Većina isplaćenog iznosa odnosi se na ugovore o neživotnim osiguranjima. Osiguravajuće kuće su na osnovu tih vrsta osiguranja isplatile 45,8 miliona, a na osnovu ugovora o životnom osiguranju 8,70 miliona maraka.

Direktor Agencije za osiguranje RS Slaven Dujaković kazao je da je odnos iznosa isplaćenih obaveza na osnovu ugovora iz tih osiguranja u skladu sa strukturom premije osiguranja i starosnom strukturom portfelja ugovora o životnom osiguranju.

U kategoriji neživotnih osiguranja najveći iznos odštete građani su naplatili na osnovu osiguranja od auto-odgovornosti – 28,40 miliona KM. Slijedi kasko osiguranje sa 7,5 miliona, osiguranja nezgode sa 4,6 miliona, imovine od požara i prirodnih sila sa 2,7 miliona i osiguranje ostalih vrsta štete na imovini sa 1,9 miliona KM.

Predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje RS Milomir Durmić rekao je da osiguravajuća društva bilježe trend rasta isplaćenih odštetnih zahtjeva i da je razlog za to povećanje premije u osiguranju.

– Povećanje premije u osiguranju prati trend rasta isplate odštetnih zahtjeva. Sva osiguravajuća društva u RS u 2016. godini bila su likvidna uključujući i “Krajina osiguranje”, u kojem je uvedena vanredna uprava. Svi osiguranici su bili na vrijeme obeštećeni – naveo je Durmić.

Govoreći o rezultatima osiguravajućeg sektora u prošloj godini Durmić je ocijenio da je zabilježen trend rasta premije osiguranja za devet odsto u odnosu na 2015. godinu.

– Najveće povećanje je zabilježeno u oblasti životnog osiguranja, a manje u neživotnim. Trend rasta primjetan je i u obaveznim osiguranjima. Izvjesno je da tržište osiguranja bilježi trend rasta, ali to je još nedovoljno u odnosu na zemlje u okruženju – kazao je Durmić.

Fingirana šteta

Milomir Durmić je rekao da se osiguravajuća društva i dalje bore sa fingiranim štetama.

– Uvijek postoje nesavjesni građani koji pokušavaju da pomoću lažirane dokumentacije naplate određeni iznos štete, iako je nisu pretrpjeli. Zbog toga osiguravajuće kuće pokreću i krivične prijave protiv tih pojedinaca  – naveo je Durmić.

Iznos isplaćene odštete za 11 mjeseci

* 45,8 miliona KM – neživotno osiguranje

* 8,70 miliona KM  – životno osiguranje

Isplaćeni iznos odštete

* 28,40 miliona KM – osiguranje auto-odgovornosti

* 7,5 miliona KM – kasko osiguranje

* 4,6 miliona KM – osiguranje nezgode

* 4,6 miliona KM – osiguranje imovine

Glas Srpske