RS: Vanredni upravnik alarmira akcionare „Krajina osiguranja“

Krajina osiguranje„Krajina osiguranje“ neće moći u kraćem periodu ostvariti pozitivno poslovanje, a otklanjanje finansijskih poteškoća moguće je samo uspostavljanjem adekvatne organizacione strukture, povećanjem prodaje osiguranja i smanjenjem troškova poslovanja te po potrebi emisijom akcija.

 

Navodi se to u Informaciji o rezultatima vanredne uprave koju je za sastanak sa akcionarima, koji je zakazan za 10. januar, pripremio vanredni upravnik „Krajina osiguranja“ Miroslav Lazendić.

Vanredna uprava u „Krajini“ traje do 20. januara, nakon čega će Agencija za osigranje RS odlučiti hoće li ona biti produžena ili će ovo društvo biti vraćeno akcionarima na upravljanje.

Lazendić je pozvao akcionare na sastanak kako bi ih upoznao sa razlozima uvođenja vanredne uprave i daljim aktivnostima u vezi sa poslovanjem ovog osiguravajućeg društva.

U informaciji, koja je u posjedu CAPITAL-a, Lazendić je naveo da finansijske poteškoće društva iz 2016. godine nisu nastale kao posljedica ostvarenja rizika iz poslova osiguranja, već su u najvećoj mjeri proistekle iz lošeg rukovođenja i donošenja niza štetnih odluka od strane uprave i akcionara društva.

Obaveze „Krajina osiguranja“ na kraju novembra prošle godine iznosile su 8,5 miliona maraka, ali Lazendić navodi da „Krajina“ trenutno ima imovinu i kapital da može nastaviti poslovanje u skladu sa zakonom.

„Međutim, to je moguće samo pod uslovom da se imenuju organi upravljanja, da se akti društva usklade sa trenutno važećim propisima, izvrši analiza radnika po organizacionim jedinicama i da se po potrebi prime radnici koji bi obavljali upravljačke poslove, da se analiziraju ugovori sa radnicima i eventualno sklope povoljniji ugovori te da se uvede nagrađivanje po učinku“, navodi se u inforamciji.

Lazendić predlaže i da se intenzivira prodaja osiguranja imovine, a smanji učešće autoosiguranja, da se prate svi sudski postupci u kojima je „Krajina“ učesnik, te da se pokreću disciplinski postupci protiv radnika koji ne ispunjavaju osnovne uslove iz radno-pravnih odnosa.

„U slučaju neostvarenja tih uslova, društvo može ponovo imati problema sa likvidnošću, adekvatnošću kapitala i pokrićem tehničkih rezervi, te će biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva“, zaključuje Lazendić.

CAPITAL saznaje da se na sastanku neće pojaviti većinski akcionar Naveen Aggarwal koji je Lazendića juče obavijestio da će ga u njegovo ime sastanku prisustvovati Mladen Jovanović.

U informaciji je navedeno i da je Viši privredni sud u Banjaluci ukinuo presudu Okružnog privrednog suda u Trebinju iz maja ove godine po kojoj je „Krajina“ trebala isplatiti blizu šest miliona KM svojim većinskim vlasnicima Naveenu Aggarwalu i Gupti Neete, o čemu je CAPITAL već pisao.

Pored toga što mu je definitivno propao pokušaj da sudskim putem iznese van Republike Srpske sav uloženi novac, a i dalje ostane većinski vlasnik, Aggarwal se suočava sa još većim problemom. Sada mora da uloži još blizu sedam miliona KM u „Krajina osiguranje“, ili će ostati i bez do sada uloženih 6,9 miliona KM.

Naime, Komisija za hartije od vrijednosti RS utvrdila je, rješenjem od 25. oktobra, da su Aggarwal i Gupta Nepte djelovali zajedno pri kupovini akcija „Krajine“, te ih obavezala da objave ponudu za preuzimanje preostalih akcija ovog društva.

Međutim, Aggarwal izbjegava i tu obavezu, jer mu rješenje KHOV još nije zvanično uručeno, ali je i pored toga podnio tužbu kako bi poništio rješenje KHOV.

„Krajina osiguranje“, koje je bilo u većinskom vlasništvu RS, krajem prošle godine je dokapitalizacijom promijenilo vlasnika, tako što su Amerikanac indijskog porijekla Naveen Aggarwal i Gupta Neete kupili emisiju akcija za blizu sedam miliona KM. Nakon niza nezakonitosti koje su počinili Agencija za osiguranje jekrajem jula prošle godine uvela vanrednu upravu i tako spasila izvlačenje kapitala iz „Krajina osiguranja“.

capital.ba